26 maja 2021

Pierwsza Dama dokonała symbolicznego otwarcia ośrodka, utworzonego przez Caritas Gruzja przy wsparciu Ambasady RP w Gruzji

W Tbilisi Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Centrum Kreatywnych Technologii

W placówce młodzież z domów dziecka oraz pochodząca z ubogich rodzin otrzyma edukację zawodową i wsparcie niezbędne do usamodzielnienia się

Wizyta Małżonki Prezydenta w Centrum Kreatywnych Technologii w Tbilisi

Wizyta Małżonki Prezydenta w Centrum Kreatywnych Technologii w Tbilisi

o130870297.jpg
o1367234636.jpg
o888719825.jpg
o2113102146.jpg
o1064936139.jpg

Dzisiaj w Tbilisi Para Prezydencka uczestniczyła w obchodach Dnia Niepodległości Gruzji. Następnie Agata Kornhauser-Duda udała się do Centrum Kreatywnych Technologii utworzonego przez Caritas Gruzja przy wsparciu Ambasady RP w Gruzji, gdzie dokonała symbolicznego otwarcia ośrodka. W placówce młodzież z domów dziecka oraz pochodząca z ubogich rodzin otrzyma edukację zawodową i wsparcie niezbędne do usamodzielnienia się.

– Dzieci i młodzież są przyszłością każdego państwa. To od nas zależy czy potrafimy zapewnić im właściwe warunki rozwoju i jaki system wartości im przekażemy – mówiła Pierwsza Dama podczas symbolicznego otwarcia ośrodka. – Cieszę się, żePolska mogła przyczynić się do stworzenia tak nowoczesnego miejsca, które daje szansę nauki i rozwoju młodych ludzi i zwiększa ich atrakcyjność na rynku pracy – zapewniła. W uroczystości uczestniczył Nuncjusz Apostolski J.E. Jose Bettencourt. Ośrodek ma rozpocząć swą działalność we wrześniu br.

Tbilisi. Otwarcie Centrum Kreatywnych Technologii - zdjęcie w treści artykułu

Gruzja boryka się z problemem kształcenia zawodowego, a wychowankowie domów dziecka napotykają duże trudności na drodze do samodzielności i znalezienia pracy. Centrum Kreatywnych Technologii ma na celu stworzenie zintegrowanej infrastruktury służącej edukacji nieformalnej na potrzeby rynku kreatywnych technologii. Podjęcie kształcenia zawodowego w kierunku tworzenia stron internetowych, designu gier komputerowych i szeroko pojętego przemysłu kreatywnego pozwoli młodym ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej na podniesienie swojej konkurencyjności na rynku pracy. 

Może Cię zainteresować Obchody Dnia Niepodległości Gruzji [PL/EN] Koncert z okazji Dnia Niepodległości Gruzji

W swoim wystąpieniu Małżonka Prezydenta podkreśliła, że współcześnie nowe technologie w znaczący sposób wpływają na nasze codzienne życie, a ich udział w tworzeniu nowych miejsc pracy jest ogromny. – Często młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji społecznej jest pozbawiana równego dostępu do nauki i tym samym wymogów rynku pracy – stwierdziła. Wyraziła przekonanie, że powstałe przy udziale Polski Centrum Kreatywnych Technologii pozwoli swoim podopiecznym na zdobycie kwalifikacji i tym samym zwiększy szanse młodzieży na zdobycie pracy. Pierwsza Dama obejrzała budynek centrum oraz poznała kilkoro przyszłych uczestników projektu. Rozmawiała z młodymi ludźmi o ich planach na przyszłość, zainteresowaniach, możliwościach, jakie otworzą się przed nimi po udziale w szkoleniach.

Tbilisi. Otwarcie Centrum Kreatywnych Technologii - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Może Cię zainteresować Tbilisi. Złożenie wieńca przed pomnikiem Prezydenta Lecha Kaczyńskiego

System opieki zastępczej i domy dziecka Caritasu Gruzja powstały na wzór polskiego systemu. Podobnie jak w przypadku Centrum Kreatywnych Technologii, również przy udziale pomocy ze strony Ambasady RP w Tbilisi stworzono plac zabaw dla dzieci przy domu dziecka prowadzonym przez Caritas Gruzja. Dzięki stworzeniu zaplecza rekreacyjno-sportowego w ośrodku „Centrum Opieki Dziennej” w Tbilisi, podopieczni Caritasu mogą korzystać z integracyjnych zajęć na świeżym powietrzu, a dostęp do terenu jest otwarty także dla dzieci mieszkających w pobliżu, co pozwala na integrację społeczną podopiecznych ośrodka.

Centrum powstało ze środków Polskiej Pomocy Rozwojowej. Podczas wizyty Małżonce Prezydenta towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.