Menu rozwijane

06 sierpnia 2018

EDUKACJA  

                                                

Agata Kornhauser-Duda - pedagog z wieloletnim doświadczeniem - koncentruje się na zachęcaniu młodych ludzi do rozwijania zdolności oraz pogłębiania wiedzy, a także na wsparciu nauczycieli.


„Zawód nauczyciela jest zawodem szczególnym – to jest przede wszystkim powołanie. Myślę, że nauczyciele tutaj obecni, moje koleżanki i moi koledzy potwierdzą, że praca z dziećmi i młodzieżą to jest coś naprawdę wyjątkowego. Kiedy możemy pomagać uczniom w kształtowaniu ich charakterów, w rozwijaniu ich zdolności, kiedy towarzyszymy im w procesie dojrzewania, wreszcie kiedy możemy pomagać w ich trudnościach i cieszyć się ich sukcesami – to jest naprawdę największa satysfakcja i wielka radość."

Agata Kornhauser-Duda podczas inauguracji roku szkolnego w Wilkowyi, 4 września 2017 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu

Debata „STOP dla hejtu w Internecie”, Pałac Prezydencki, 24 listopada 2017 r.

Pierwsza Dama zainicjowała cykl debat, które dają młodzieży niecodzienną okazję do rozmowy na istotne dla niej tematy z dorosłymi specjalistami z różnych dziedzin. W ciągu trzech lat Pałac Prezydencki stał się przestrzenią do dyskusji i warsztatów - w ramach projektu Eksperci pytają Młodych - na temat zdrowia, czytelnictwa oraz hejtu w Internecie. Pierwsza Dama mówi STOP dla hejtu w Internecie >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Warsztaty na temat zdrowia nastolatków zorganizowane w Pałacu Prezydenckim z inicjatywy Pierwszej Damy,
22 czerwca 2016 r.

Debata Eksperci pytają Młodych pt. „Czas na czytanie”,
22 listopada 2016 r.


„Wierzę, że małe rzeczy mogą zmieniać świat na lepsze. Jeżeli każdy z nas powie STOP dla hejtu w Internecie, jeśli wy namówicie do tego swoje koleżanki, swoich kolegów czy rodzeństwo, jeżeli nigdy nie będziemy biernie przyglądać się wirtualnej przemocy, to wtedy na pewno nam się uda!”

Agata Kornhauser-Duda, debata „STOP dla hejtu w Internecie”, 24 listopada 2017 r.


Małżonka Prezydenta bardzo chętnie odwiedza szkoły i placówki edukacyjne w całym kraju, biorąc udział w uroczystościach, projektach wychowawczo-edukacyjnych i warsztatach. Rozmawia z młodymi ludźmi o  ich zaangażowaniu społecznym, pojmowaniu patriotyzmu, ale także o uczniowskiej codzienności, marzeniach i planach na przyszłość.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Wizyta Małżonki Prezydenta RP w Szkole Podstawowej w Ruścu w województwie mazowieckim, 1 marca 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 4

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 5

Pierwsza Dama była gościem „Dni Profilaktyki” w Sichowie Dużym, 20 marca 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda na jubileuszu 25-lecia istnienia Liceum Kolegium św. Stanisława Kostki,  20 kwietnia 2018 r.

Może Cię zainteresować Jak bezpiecznie przejść przez tory Agata Kornhauser-Duda angażuje się w promocję bezpieczeństwa wśród dzieci i młodzieży.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 6

Bezpieczne wakacje z Parą Prezydencką, Pałac Prezydencki, 11 czerwca 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 7

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 8

Lekcja bezpieczeństwa w Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie, 8 czerwca 2017 r.

Lekcja Bezpieczeństwa z Pierwszą Damą w Łowiczu,
22 lutego 2017 r.

Małżonka Prezydenta objęła długofalowym patronatem Niemiecki Dyplom Językowy Stałej Konferencji Ministrów Kultury, Nauki i Oświaty Krajów Związkowych Republiki Federalnej Niemiec (DSD) i co roku wręcza uczniom certyfikaty DSD II. Są one najwyższymi możliwymi do osiągnięcia przez uczniów poza granicami Niemiec państwowymi poświadczeniami znajomości  języka niemieckiego. W 2017 roku w Polsko-Niemieckiej Szkole Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w Warszawie do Agaty Kornhauser-Dudy dołączyła Pierwsza Dama Niemiec, Elke Büdenbender.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 9

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 10

Uroczystość wręczenia Niemieckich Dyplomów Językowych Drugiego Stopnia (DSD II), 19 maja 2017 r.

Wystąpienie Pierwszej Damy podczas uroczystości wręczenia dyplomów DSD II w VI LO im. Adama Mickiewicza w Krakowie, 30 maja 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda zachęca uczniów do  podejmowania własnych inicjatyw oraz gorąco wspiera dzieci i młodzież podczas olimpiad, konkursów i innych edukacyjnych wyzwań.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 11

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła warszawskich uczniów realizujących projekt „Ogrody nauki i sztuki” w Szkole Podstawowej nr 94 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 25 maja 2018 r.

Pod honorowym patronatem Małżonki Prezydenta odbyła się 2. edycja Dyktanda Polonijnego w krajach Beneluksu. Pierwsza Dama nagrała też specjalne przesłanie do uczestników rywalizacji o tytuł polonijnego Mistrza Ortografii Polskiej. Przesłanie Pierwszej Damy do uczestników 2. edycji Dyktanda Polonijnego >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 12

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 13

Pierwsza Dama na uroczystości nadania sztandaru Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Kusocińskiego w podwarszawskich Łomiankach, 27 marca 2018 r.

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Bolesława Prusa w Kałuszynie z wizytą u Pierwszej Damy, Pałac Prezydencki,
18 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 14

W Pałacu Prezydenckim Pierwsza Dama przyjęła laureatów konkursu, którego uczestnikami są nauczyciele, a bohaterami uczniowie, 15 czerwca 2018 r.

Pierwsza Dama docenia zaangażowanie i współpracę członków niewielkich społeczności, dlatego często gości w małych szkołach.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 15

Małżonka Prezydenta wzięła udział w obchodach jubileuszu 95-lecia Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Podgórzu w woj. podlaskim, 28 maja 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 16

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 17

Agata Kornhauser-Duda w Szkole Podstawowej im. Ofiar Pacyfikacji w Radwanowicach,
13 kwietnia 2018 r.

Małżonka Prezydenta w szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Węgrzcach Wielkich rozmawiała z młodzieżą nt. pojmowania patriotyzmu, 13 listopada 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 18

Pierwsza Dama w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Janczowej w województwie małopolskim,
12 kwietnia 2018 r.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych oraz Nadleśnictwo Radom już po raz szósty zorganizowały Święto Sadzenia Lasu. W wydarzeniu, które miało szczególny charakter, gdyż przypadło w roku jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wzięła udział Agata Kornhauser-Duda. Agata Kornhauser-Duda sadzi drzewa na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 19

Agata Kornhauser-Duda sadziła drzewa na 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości, 27 kwietnia 2018 r.


„Myślenie nie tylko o sobie, ale także o przyszłych pokoleniach, to także przejaw patriotyzmu. Dlatego bardzo serdecznie dziękuję za tę cenną i przydatną inicjatywę, która w 2018 roku nabiera szczególnego znaczenia, ponieważ organizowana jest pod hasłem sadzenia drzew na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Agata Kornhauser-Duda, Nadleśnictwo Radom, 27 kwietnia 2018 r.


Pierwsza Dama chętnie poznaje rozwiązania funkcjonujące w innych państwach. Podczas wizyty oficjalnej w Finlandii Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Me&MyCity Espoo. Dzięki nowatorskiej koncepcji edukacji, skierowanej do szkół podstawowych i średnich, uczniowie przez jeden dzień pracują w różnych zawodach, otrzymują wynagrodzenie i poznają życie w społeczeństwie. Pierwsza Dama spotkała się z dziećmi i młodzieżą w Finlandii >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 20

Agata Kornhauser-Duda w Me&MyCityEspoo, 25 października 2017 r.

PROMOCJA CZYTELNICTWA

Agata Kornhauser-Duda od początku pełnienia roli Pierwszej Damy zwraca szczególną uwagę na problem niskiego poziomu czytelnictwa w Polsce. Bardzo aktywnie wspiera więc inicjatywy promujące literaturę oraz praktyki czytelnicze. Zachęca również do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu przy książkach.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 21

Szczególną rolę bibliotekarzy, którzy przede wszystkim pomagają odnaleźć się czytelnikom w tysiącach tytułów, podkreśliła Pierwsza Dama podczas uroczystości otwarcia nowej siedziby Biblioteki Publicznej im. Wiktora Bazielicha w Starym Sączu,

2 marca 2018 r.

Pierwsza Dama: Nowoczesna biblioteka to okno na świat >>> 


„Książki, zwłaszcza w czasach zniewolenia, były dla Polaków pomocą w zachowaniu tożsamości. Dodawały otuchy, przybliżały historię, a przede wszystkim były nośnikiem polskości. Z kolei w niepodległej Rzeczypospolitej były fundamentem rodzącego się nowoczesnego społeczeństwa”.

Agata Kornhauser-Duda, Stary Sącz, 2 marca 2018 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 22

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 23

Podczas wizyty w Szkole Podstawowej nr 2 imienia 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie, Pierwsza Dama wzięła udział w akcji czytelniczej w ramach międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, 19 października 2017 r.

W ramach bajkoterapii małym pacjentom  z  Samodzielnego Publicznego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Warszawie Agata Kornhauser-Duda czytała wiersze Jana Brzechwy oraz przygody Kubusia Puchatka, 31 stycznia 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 24

Pierwsza Dama czytała przedszkolakom zebranym w Pałacu Prezydenckim o przygodach Pippi Langstrump,
6 grudnia 2017 r.

Para Prezydencka kontynuuję kampanię „Narodowe Czytanie” promując klasykę polskiej literatury i popularyzując czytelnictwo.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 25

Para Prezydencka podczas Finału Narodowego Czytania w Ogrodzie Saskim w Warszawie, 2 września 2017 r.

  • Pierwszą lekturą, którą wspólnie czytali Agata Kornhauser-Duda i Andrzej Duda podczas akcji Narodowe Czytanie było „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza.
  • W 2017 roku w Polsce i 26 krajach na całym świecie czytano „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego. Po raz pierwszy w historii przedstawiono sceny dramatu „Wesele” w tłumaczeniu na polski język migowy. W wydarzeniu wzięła udział Para Prezydencka. Para Prezydencka czytała "Wesele" w Instytucie Głuchoniemych >>>

„ (…)  I tak też jest z utworami, które znalazły się w Antologii niepodległości. One nie tylko niosą z sobą szczególny przekaz, ale mają także własną historię, która jest ściśle związana z dziejami naszego kraju. Są to historie iluminowanych ksiąg średniowiecznych, które bardzo pieczołowicie były chronione przed najeźdźcą, są to manuskrypty naszych największych poetów i powieściopisarzy, które ratowano w czasach wojennej pożogi, wreszcie są to także książki i broszury, które wydawane były w drugim obiegu w czasach komunizmu. Naprawdę warto poznać czy też przypomnieć sobie te utwory, by docenić wartość dobrej książki w dziejach naszego kraju, zwłaszcza w kontekście zmagań o niepodległość."

Agata Kornhauser-Duda, Inauguracja siódmej edycji akcji Narodowe Czytanie, 28 lutego 2018 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 26

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 27

Para Prezydencka na inauguracji siódmej edycji akcji
Narodowe Czytanie, 28 lutego 2018 r.

Para Prezydencka czytała „Wesele” w Instytucie Głuchoniemych im. Ks. Jakuba Falkowskiego, 2 września 2017 r.

Może Cię zainteresować „Kto czyta książki, żyje podwójnie”. Pierwsza Dama z wizytą w garwolińskiej szkole Rozczytana dolnośląska szkoła

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 28

 Podczas 16. Międzynarodowego Festiwalu Kultury Dziecięcej Pacanów – Hiszpania 2018 Pierwsza Dama czytała najmłodszym o przygodach Koziołka Matołka, 3 czerwca 2018 r.


„Czytanie - i to od najmłodszych lat - przyczynia się do rozwoju osobistego, do wzbogacania słownictwa; dzięki czytaniu kształtujemy nasze poglądy, charaktery; wreszcie czytanie pobudza wyobraźnię, a także rozwija twórcze myślenie.”

Agata Kornhauser-Duda, 16. Międzynarodowy Festiwal Kultury Dziecięcej Pacanów – Hiszpania 2018, 3 czerwca 2018 r.


WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


„Wielokrotnie spotykałam się z osobami niepełnosprawnymi, które pokazały mi  jak aktywnie, wspaniale i dzielnie radzą sobie w życiu, jak wiele spraw i ważnych rzeczy ich interesuje i obchodzi, ile dobrego i pożytecznego robią dla siebie i swojego najbliższego otoczenia.”

Agata Kornhauser-Duda w liście z okazji otrzymania Medalu św. Brata Alberta, 19 marca 2018 r.


Przez trzy lata Małżonka Prezydenta wielokrotnie przyjmowała w Pałacu Prezydenckim przedstawicieli osób niepełnosprawnych.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 29

Członkowie Fundacji SMA - chorzy oraz rodzice dzieci cierpiących na rdzeniowy zanik mięśni – opowiedzieli Pierwszej Damie o  tworzeniu mechanizmów wsparcia chorych, 6 listopada 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 30

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 31

Wizyta w Pałacu Prezydenckim self-adwokatów z jarosławskiego Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, 13 marca 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda na „Niewidzialnej Wystawie”, Millenium Plaza, Warszawa, 10 października 2017 r.

O niezależnym życiu osób niepełnosprawnych na spotkaniu z Pierwszą Damą >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 32

Podopieczni i wolontariusze Koła na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Tarczynie na spotkaniu z Pierwszą Damą,
8 listopada 2017 r.

Podopieczni i wolontariusze Koła na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na spotkaniu z Pierwszą Damą >>>


„Wiem, jak Państwa obecność ubogaca życie osób pełnosprawnych, jak uczycie otwartości na drugiego człowieka i po prostu zwykłej ludzkiej miłości”.

Agata Kornhauser-Duda, Radwanowice, 13 kwietnia 2018 r.


Małżonka Prezydenta poznaje także codzienność osób niepełnosprawnych z ich perspektywy, odwiedzając ośrodki specjalne. Wspiera także swoim patronatem inicjatywy propagujące integrację.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 33

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 34

Pierwsza Dama odwiedziła Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Węgrowie, 4 kwietnia 2017 r.

Małżonka Prezydenta dołączyła do warsztatów dla podopiecznych Fundacji im. Św. Brata Alberta w Radwanowicach, 13 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 35

Pierwsza Dama spotkała się z podopiecznymi, wychowawcami i z siostrami prowadzącymi Specjalny Ośrodek Wychowawczy Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. Matki Celiny Borzęckiej oraz Zespół Szkół i Placówek Specjalnych
w Mocarzewie, 17 kwietnia 2018 r.

Wizyta Pierwszej Damy w Mocarzewie >>>

Dwukrotnie patronatem honorowym Pierwszej Damy została objęta roczna działalność ruchu Olimpiad Specjalnych Polska.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 36

Polska Reprezentacja na Światowych Zimowych Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Austrii spotkała się z Pierwszą Damą, 31 marca 2017 r.


„Ogólnopolskie Letnie Igrzyska Olimpiad Specjalnych są wielkim świętem także dla wszystkich osób zaangażowanych od ponad trzydziestu lat w ten szlachetny i unikalny ruch olimpijski, który tak podziwiam i mam ogromną przyjemność mu patronować.”

Agata Kornhauser-Duda w liście do uczestników XI Ogólnopolskich Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 9 czerwca 2018 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 37

Agata Kornhauser-Duda rozmawiała o działalności Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska z prezes organizacji,
15 czerwca 2016 r.


„Tylko wtedy będziemy mogli uznać,że jesteśmy społeczeństwem otwartym i nowoczesnym, gdy żadna osoba, którą dotknęły trudności losowe, nie będzie wykluczana i marginalizowana.”

Agata Kornhauser-Duda, Gala „Lodołamacze”, 29 września 2016 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 38

Wspólne kibicowanie młodzieży, w tym zawodników Olimpiad Specjalnych, z Parą Prezydencką. Mecz Polska-Senegal na piłkarskich mistrzostwach świata w Rosji, 19 czerwca 2018 r.

Pierwsza Dama już trzykrotnie wręczyła statuetkę podczas corocznej gali Człowiek bez Barier organizowanej przez  Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 39

Pierwsza Dama podczas gali Człowiek bez Barier, 4 grudnia 2017 r.

Pierwsza Dama wręczyła statuetkę Człowiek bez Barier >>> 

Małżonka Prezydenta skierowała wiele listów do uczestników pikników integracyjnych, przeglądów i konkursów artystycznych oraz innych wydarzeń dedykowanych osobom niepełnosprawnym. Razem z mężem kibicuje niepełnosprawnym sportowcom.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 40

W Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie Pary Prezydenckiej z paraolimpijczykami - medalistami Polski, oraz trenerami. Prezydent Andrzej Duda uhonorował sportowców odznaczeniami państwowymi, 3 grudnia 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 41

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 42

Para Prezydencka podczas Inauguracji IX Ogólnopolskich Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych, 9 marca 2016 r.

Prezydent Andrzej Duda z Małżonką na uroczystości wręczenia nominacji do reprezentacji Polski na XII Igrzyska Paraolimpijskie w Pjongczangu, 28 lutego 2018 r.


„Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do drugiego człowieka, zwłaszcza dla tego, dla którego los okazał się mniej łaskawy”.

Agata Kornhauser-Duda podczas spotkania w Belwederze z wolontariuszami opieki paliatywnej z hospicjów z Białorusi, Litwy, Mołdawii oraz Ukrainy, 11 kwietnia 2018 r.


ZDROWIE I PROFILAKTYKA 


 "Życzę Paniom jeszcze wielu lat sukcesów i satysfakcji z działalności, a także szczęścia i miłości w życiu. Bez miłości nie potrafimy przecież pomagać i współczuć w cierpieniu innym”. 

Agata Kornhauser-Duda, Jubileusz XX-lecia Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, 6 października 2017 r.


Agata Kornhauser-Duda pełni rolę Ambasadorki Walki z Rakiem Piersi w Polsce. Została uhonorowana Bursztynowym Łukiem Amazonki – odznaczeniem dla osób szczególnie zasłużonych dla stowarzyszenia. Pierwsza Dama wielokrotnie spotykała się z Amazonkami osobiście, a także przekazywała wyrazy wsparcia w listach do świętujących swoje jubileusze oddziałów stowarzyszenia w całym kraju.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 43

Agata Kornhauser-Duda podczas Jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, 6 października 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 44

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 45

Pierwsza Dama spotkała się z Amazonkami w Pałacu Prezydenckim, 9 lutego 2016 r.

Małżonka Prezydenta dołączyła do uczestniczek 19. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Mastektomii na Jasną Górę, 1 października 2016 r.

Pierwsza Dama do Amazonek: Wasza postawa imponuje >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 46

Spotkanie Pierwszej Damy  z Amazonkami podczas Dnia Kobiet w Pałacu Prezydenckim, 8 marca 2017 r.


„Tworzą Panie prawdziwą wspólnotę, która daje sobie nawzajem wsparcie, ale też bezcenną otuchę i nadzieję. Bycie częścią tego szczególnego środowiska, działanie razem, by przezwyciężać chorobę, zbliża już na całe życie i daje ogromną siłę.”

Agata Kornhauser-Duda, Gala z okazji Jubileuszu XX-lecia Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, 6 października 2017 r.


Małżonka Prezydenta odwiedza placówki medyczne i fundacje oraz spotyka się z pacjentami i lekarzami.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 47

Pierwsza Dama w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, Warszawa, 25 kwietnia 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda z wizytą w Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 48

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 49

Pierwsza Dama uczestniczyła w debacie w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, 26 marca 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, 26 marca 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 50

Małżonka Prezydenta odwiedziła Zespół Dziennych Ośrodków Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych i Rehabilitacyjnych dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „ZDOREWiR” w Radzionkowie, 8 maja 2018 r.

Pierwsza Dama już trzeci rok wspomaga Fundację „Akogo?”. W 2018 roku Honorowym Patronatem Pierwszej Damy została objęta Międzynarodowa Konferencja Naukowa dotycząca światowych osiągnięć w pracach nad wykorzystaniem komórek macierzystych w leczeniu pacjentów, która odbędzie się w grudniu br. w Warszawie.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 51

Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Ewą Błaszczyk, Prezes Fundacji „Akogo?” oraz  Tomaszem Jastrzębskim, koordynatorem Fundacji ds. medycznych, 19 września 2017 r.

Pierwsza Dama rozmawiała o postępach w leczeniu pacjentów w śpiączce >>>

Małżonka Prezydenta aktywnie wspiera również wcześniaki. Co roku w geście solidarności, w Światowym Dniu Wcześniaka, Pałac Prezydencki  zostaje podświetlony na fioletowo, a Agata Kornhauser-Duda uczestniczy w  spotkaniach z maluchami, ich rodzicami, personelem medycznym, ekspertami, czy pracownikami banków mleka kobiecego.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 52

Pierwsza Dama wzięła udział w V Pikniku Wcześniaka w Szpitalu Klinicznym im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie,
2 września 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 53

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 54

Światowy Dzień Wcześniaka w Pałacu Prezydenckim,
17 listopada 2016 r.

Pierwsza Dama w Szpitalu Klinicznym im. Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, 16 stycznia 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 55

Światowy Dzień Wcześniaka 2017 Małżonka Prezydenta spędziła w toruńskim Szpitalu Wielospecjalistycznym. Tam odwiedziła dzieci przebywające na Oddziale Noworodków i Intensywnej Terapii Neonatologicznej, a następnie wzięła udział w spotkaniu ze starszymi podopiecznymi placówki, ich rodzicami oraz personelem medycznym, 17 listopada 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 56

W ramach wizyty roboczej Prezydenta Republiki Federalnej Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera w Polsce, Agata Kornhauser-Duda zaprosiła jego małżonkę, Elke Büdenbender do odwiedzenia  Szpitala Klinicznego im. ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie, 5 czerwca 2018 r.

Również regularnie Agata Kornhauser Duda spotyka się z pacjentami Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi. Dwukrotnie Pierwsza Dama odwiedziła rodziców wcześniaków oraz rozmawiała z lekarzami i personelem medycznym łódzkiej placówki. O działalności charytatywnej oraz udzielaniu pomocy i wsparcia najciężej chorym dzieciom Pierwsza Dama rozmawiała w Pałacu Prezydenckim z prof. Maciejem Banachem, Dyrektorem Instytutu i założycielem Fundacji na rzecz Rozwoju ICZMP w Łodzi.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 57

Pierwsza Dama w Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 27 stycznia 2016 r.

List Pierwszej Damy z okazji uroczystego otwarcia Banku Mleka Kobiecego w Małopolsce >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 58

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 59

Pierwsza Dama spotkała się z pacjentkami Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, 10 marca 2017 r.

Przedstawiciele Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi z wizytą w Pałacu Prezydenckim, 19 czerwca 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 60

W uroczystości z okazji Światowego Dnia Chorego w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi wzięli udział Prezydent Andrzej Duda z Małżonką, 13 lutego 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda wsparła długofalowym patronatem honorowym kampanię społeczną „Zawał serca – czas to życie” zorganizowaną przez Śląskie Centrum Chorób Serca i Fundację Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.


„Naprawdę bardzo dużo zależy od nas samych, naszej odpowiedzialności, a przede wszystkim wiedzy i szybkiego działania. Pamiętajmy, że serce mamy tylko jedno! Dbajmy o nie. Namawiajmy też innych do prowadzenia zdrowego trybu życia i poddawania się okresowym badaniom kardiologicznym.”

Agata Kornhauser-Duda, fragment przesłania z kampanii społecznej „Zawał serca – czas to życie”,  20 września 2017 r.


Pierwsza Dama wspiera pacjentów przebywających pod opieką hospicjów.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 61

Podczas wizyty Pary Prezydenckiej w Republice Litewskiej Agata Kornhauser-Duda spotkała się z podopiecznymi oraz personelem medycznym jedynego na Litwie hospicjum. Jest ono prowadzone przez polską zakonnicę, siostrę Michaelę Rak,
17 lutego 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła hospicjum i szkołę na Litwie >>>


„Życzę, aby Państwa poświęcenie przyniosło ulgę w cierpieniu Waszych podopiecznych, a wtedy, kiedy to możliwe, sprowadziło uśmiech na ich twarze i dało poczucie, że są otoczeni Państwa miłością.”

Agata Kornhauser-Duda, Republika Litewska, 17 lutego 2018 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 62

Agata Kornhauser-Duda spędziła tzw. „zwykły dzień” z podopiecznymi Centrum Opieki Dziennej Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo w Tychach, 7 maja 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 63

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 64

Pierwsza Dama spotkała się w Pałacu Prezydenckim z rodzicami dzieci nieuleczalnie chorych, 30 października 2017 r.

Debata w Belwederze z udziałem Pierwszej Damy oraz wolontariuszy opieki paliatywnej z Białorusi, Ukrainy, Litwy i Mołdawii, 11 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 65

Agata Kornhauser-Duda objęła honorowym patronatem Jubileusz XX-lecia istnienia Hospicjum im. św. Matki Teresy w Puławach i wzięła udział w uroczystości otwarcia konferencji naukowej z tej okazji, 20 października 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 66

Pierwsza Dama odwiedziła krakowskie domowe Hospicjum dla Dzieci Alma Spei, 12 października 2016 r.

Małżonka Prezydenta: Miarą człowieczeństwa jest nasz stosunek do drugiego człowieka >>>

SPOTKANIA Z POLONIĄ I POLAKAMI ZA GRANICĄ

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 67

W Millennium Park w Chicago Para Prezydencka spotkała się z przedstawicielami Polonii mieszkającymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki, 19 maja 2018 r.

Para Prezydencka regularnie spotyka się z Polakami mieszkającymi za granicą, podkreślając za każdym razem dumę i wdzięczność za trud wkładany w podtrzymywanie polskiej tradycji i kultury poza krajem oraz za wszelkiego rodzaju polonijną działalność społeczną.

  • Agata Kornhauser-Duda towarzyszyła Prezydentowi RP podczas wizyty w USA odbywającej się w związku z objęciem przez Polskę przewodnictwa w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych. W szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary w Nowym Jorku Pierwsza Dama rozmawiała o nauczaniu języka polskiego w nowojorskim systemie oświaty oraz spotkała się z dziećmi uczącymi się języka polskiego w amerykańskim programie dwujęzycznym. 

"W moim głębokim przekonaniu szkoła polonijna ma fundamentalne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia na emigracji, świadomego swojej tożsamości, które potrafi szanować i czerpać z tradycji i dziedzictwa kulturowego dwóch ojczyzn i narodów - kraju pochodzenia: Polski i kraju zamieszkania: Stanów Zjednoczonych. Ogromne uznanie i prawdziwy podziw budzą Państwa sukcesy w promowaniu dwujęzyczności."

Agata Kornhauser-Duda, Chicago, 19 maja 2018 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 68

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 69

Pierwsza Dama z wizytą w Domu Samotnej Matki w Chicago, 19 maja 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda w siedzibie Fundacji Dar Serca, Chicago, 20 maja 2018 r.

Prezydent do Polonii w USA: Proszę, abyście zawsze byli razem i wspierali Polskę >>>

  • W Chicago Małżonka Prezydenta odwiedziła Dom Samotnej Matki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, gdzie spotkała się z zakonnicami prowadzącymi placówkę, wolontariuszami i matkami.
  • Pierwsza Dama wręczyła dyplomy polonijnym maturzystom podczas  zakończenia roku szkolnego w Szkole Polskiej im. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Chicago oraz spotkała się z podopieczną Fundacji Dar Serca, małą Agatką oraz jej mamą. 

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 70

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 71

W Domu Podhalan Małżonka Prezydenta spotkała się z nauczycielami szkół polonijnych w chicagowskim okręgu konsularnym, 19 maja 2018 r.

Pierwsza Dama wręczyła dyplomy uczniom Szkoły Polskiej im. św. Maksymiliana Kolbego w Chicago, 19 maja 2018 r.

Może Cię zainteresować Pierwsza Dama z wizytą w Domu Samotnej Matki w Chicago Pierwsza Dama: Szkoła polonijna ma fundamentalne znaczenie dla wychowania młodego pokolenia na emigracji Małżonka Prezydenta na zakończeniu roku w Szkole Polskiej w Chicago

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 72

Pierwsza Dama w nowojorskiej szkole PS 34 Oliver H. Perry Elementary, 18 maja 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda w Nowym Jorku o patriotyzmie i szkolnictwie polonijnym >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 73

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 74

Podczas wizyty Pary Prezydenckiej w Grecji Pierwsza Dama udała się do siedziby fundacji dobroczynnej „Friends of the Child” zajmującej się wsparciem potrzebujących dzieci oraz ich rodzin, także obcokrajowców mieszkających w Grecji, 21 listopada 2017 r.

Agata Kornhauser-Duda towarzyszyła Prezydentowi RP podczas spotkania z Polonią mieszkającą w Kazachstanie,
7 września 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 75

Agata Kornhauser-Duda odwiedziła Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, 20 listopada 2017 r.

Para Prezydencka ogromnie ceni każde wsparcie udzielane najbardziej potrzebującym Polakom na Wschodzie, dlatego chętnie włącza się w inicjatywy pomocowe, uczestnicząc w akcjach wysyłania okolicznościowych paczek.

Kolejna akcja pomocowa dla rodaków na Wschodzie >>>


„Spora część darów w ramach Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie trafiła do szkół. Jest to wyraz naszej wdzięczności dla wszystkich tych, którzy dbają o rozwój oświaty polskiej mniejszości narodowej za granicą. Wdzięczności również za upowszechnianie języka polskiego, za upowszechnianie wiedzy o naszym wspólnym dorobku kulturowym, o tradycji i kulturze. Te wszystkie starania są ogromnie ważne, ponieważ to one wzmacniają poczucie polskiej tożsamości narodowej wśród pokoleń, które urodziły się poza Polską.”

Agata Kornhauser-Duda podczas podsumowania II edycji Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie, Pałac Prezydencki,
6 marca 2018 r.


  • Od 2016 roku pod patronatem Pary Prezydenckiej odbywa się Akcja Pomocy Polakom na Wschodzie, będąca wyrazem wdzięczności i solidarności państwa polskiego z rodakami ze Wschodu. Przez ten czas z Kancelarii Prezydenta, dzięki wsparciu Polonii z innych krajów oraz wielu instytucji i prywatnych darczyńców, wyjechało łącznie trzynaście transportów z darami.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 76

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 77

Para Prezydencka podsumowała Akcję Pomocy Polakom na Wschodzie, 7 marca 2017 r.

Podsumowanie II edycji Akcji Pomocy Polakom na Wschodzie, Pałac Prezydencki, 6 marca 2018 r.

Para Prezydencka spotkała się z uczestnikami akcji „Wielkanoc w Polsce” >>>


„Rozwój oświaty polonijnej, a przede wszystkim wspieranie pracy nauczycieli szkół polskich w świecie, jest nie tylko obowiązkiem Państwa Polskiego, ale dobrą inwestycją.”

Agata Kornhauser-Duda, Zespół Szkół im. Zygmunta Mineyki w Atenach, 20 listopada 2017 r.


Przedstawiciele Polonii przyjeżdżają również do Pałacu Prezydenckiego.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 78

W siedzibie głowy państwa odbyło się spotkanie Małżonki Prezydenta z laureatami V edycji konkursu „Mistrz Ortografii”, organizowanego przez Związek Polaków na Białorusi, 5 lipca 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 79

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 80

Spotkanie Pary Prezydenckiej z Polakami z Białorusi, Łotwy, Ukrainy, Rosji, Kazachstanu i Kirgistanu uczestniczącymi w XIX edycji akcji „Wielkanoc w Polsce”, 6 kwietnia 2018r.

Pierwsza Dama przyjęła w Pałacu Prezydenckim dzieci z USA
i Polski uczestniczące w programie „Wczoraj-Dziś[email protected] nas Polska”, 6 czerwca 2018 r.

 

Pierwsza Dama uhonorowała urodzonych za granicą młodych miłośników polskiej historii >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 81

Młodzi miłośnicy polskiej historii urodzeni za granicą zostali uhonorowani przez Pierwszą Damę. W Pałacu Prezydenckim odbyła się ceremonia wręczenia nagród i dyplomów finalistom "II Olimpiady Historii Polski na Ukrainie", 3 lipca 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 82

Na zaproszenie Pary Prezydenckiej na spotkanie opłatkowe do Pałacu Prezydenckiego przyjechali nauczyciele i działacze oświatowi Związku Polaków na Białorusi, 14 grudnia 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 83

Pierwsza Dama podczas obchodów Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą, 2 maja 2018 r.

Co roku, 2 maja, Para Prezydencka świętuje Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 84

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 85

Dzień Polonii oraz Dzień Flagi RP z najmłodszymi obywatelami w ogrodach Belwederu, 2 maja 2016 r.

Para Prezydencka świętuje Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą,
2 maja 2017 r.

WIZYTY I WYDARZENIA W PAŁACU PREZYDENCKIM

Pałac Prezydencki jest świadkiem wielu wydarzeń oraz spotkań.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 86

Spotkanie Pierwszej Damy z kobietami ze służb i formacji mundurowych, Pałac Prezydencki, 8 marca 2018 r.

W Międzynarodowym Dniu Kobiet Pierwsza Dama zaprosiła do Pałacu Prezydenckiego przedstawicielki służb i formacji mundurowych. W Sali Kolumnowej spotkało się 230 pań ze 115 jednostek z całego kraju. Zobacz więcej >>>


„Również w naszym kraju obserwujemy wzrost udziału kobiet w życiu publicznym. Myślę, że już nikogo nie dziwi kobieta w mundurze. Dzięki takiej silnej motywacji kobiet do podejmowania tego rodzaju wyzwań, sprawy bezpieczeństwa przestały być domeną wyłącznie mężczyzn.”

Agata Kornhauser-Duda, Międzynarodowy Dzień Kobiet, 8 marca 2018 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 87

Wystąpienie Małżonki Prezydenta RP podczas Mundurowego Dnia Kobiet w Pałacu Prezydenckim, 8 marca 2018 r.

Małżonka Prezydenta często spotyka się z dziećmi i młodzieżą odwiedzającymi Pałac Prezydencki.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 88

Pierwsza Dama zaprosiła do udziału w mikołajkowym święcie w Pałacu Prezydenckim przedszkolaków z różnych regionów Polski, 6 grudnia 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 89

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 90

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. dr Aleksandra Landy odwiedzili Pierwszą Damę w Pałacu Prezydenckim,
12 stycznia 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda spotkała się z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Władysława Reymonta w Pasierbcu w woj. małopolskim, 26 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 91

Agata Kornhauser-Duda pogratulowała laureatom i uczestnikom konkursu zorganizowanego przez Tygodnik Katolicki Niedziela pt. „Na 100-lecie niepodległości - Modlitwa za Ojczyznę”, 13 czerwca 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 92

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 93

Pierwsza Dama oprowadziła po siedzibie głowy państwa między innymi dzieci i młodzież z domów dziecka  z województwa łódzkiego, 7 grudnia 2017 r.

W ramach akcji „Dzieciaki Warszawiaki” Agata Kornhauser-Duda przyjęła wychowanków domów dziecka z województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, 15 czerwca 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 94

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego Pierwsza Dama gościła w Pałacu Prezydenckim Rodziny Zastępcze z Powiatu Gdańskiego oraz Wychowanków Domów dla Dzieci, prowadzonych przez Fundację „Rodzinny Gdańsk”, 24 maja 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 95

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 96

Organizatorzy, zawodnicy i laureaci Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego w Żyrardowie odwiedzili Pałac Prezydencki. Spotkali się z Pierwszą Damą, która ufundowała nagrodę specjalną  w ostatnich dwóch edycjach wydarzenia, 16 kwietnia 2018 r.

Małżonka Prezydenta spotkała się również z aktorami i opiekunami Dziecięco-Młodzieżowego Teatru Muzycznego „Protalent” z Katowic,
5 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 97

W Pałacu Prezydenckim miała miejsce uroczystość z okazji 75. rocznicy powstania Rady Pomocy Żydom „Żegota. Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia odważnym Polakom, 11 października 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 98

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 99

Pałac Prezydencki odwiedzili przedstawiciele Muzułmańskiej Grupy Wyznaniowej w Bohonikach oraz członkowie Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sokółce, z którymi spotkała się Małżonka Prezydenta,
15 marca 2018 r.

Podczas spotkania Pary Prezydenckiej z rodzinami wielodzietnymi Prezydent Andrzej Duda wręczył odznaczenia państwowe, 14 lutego 2018 r.

Pałac Prezydencki przez ostatnie trzy lata był miejscem otwartym na różnorodne inicjatywy. Agata Kornhauser-Duda przyjęła w nim wielu przedstawicieli środowiska medycznego oraz fundacji i stowarzyszeń działających w Polsce i za granicą, jak również polityków i gości zagranicznych.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 100

Pierwsza Dama spotkała się w Pałacu Prezydenckim z przedstawicielami Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”,
18 grudnia 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 101

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 102

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Pomocna Dłoń" w Dąbrowie Tarnowskiej z wizytą u Pierwszej Damy,
11 października 2017 r.

Małżonka Prezydenta rozmawiała o wsparciu dla syryjskich rodzin z ks. Marcinem Iżyckim, dyrektorem Caritas Polska,
18 stycznia 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 103

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 104

Agata Kornhauser-Duda rozmawiała z Bartłomiejem Chmielowcem, Rzecznikiem Praw Pacjenta o działaniach społecznych podejmowanych przez jego Biuro,
15 czerwca 2018 r.

Edukacja zdrowotna dla mężczyzn była przedmiotem spotkania Agaty Kornhauser-Dudy z prof. Piotrem Radziszewskim, urologiem, ekspertem z zakresu uroonkologii oraz neurourologii, 15 listopada 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 105

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 106

Z posłankami Agnieszką Ścigaj oraz Barbarą Chrobak z klubu Kukiz’15, Pierwsza Dama spotkała się, by porozmawiać o aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, w tym osób niepełnosprawnych, 20 czerwca 2018 r.

Agata Kornhauser-Duda spotkała się ze Sławomirem Broniarzem, Prezesem Związku Nauczycielstwa Polskiego,
22 listopada 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 107

Spotkanie Pierwszej Damy z  Kaori Matsutomi, Małżonką Ambasadora Japonii w Polsce, 2 października 2017 r.

Również w Pałacu Prezydenckim Agata Kornhauser-Duda spotkała się z Jacquelline Fuller, wiceprezes Google i prezes charytatywnego oddziału firmy - Google.org. Panie rozmawiały o nowoczesnych technologiach w edukacji oraz o współczesnych wyzwaniach edukacyjnych i wychowawczych w kontekście rozwijających się globalnych technologii.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 108

Jacquelline Fuller, wiceprezes Google na spotkaniu z Pierwszą Damą w Pałacu Prezydenckim, 4 czerwca 2018 r.

Małżonka Prezydenta rozmawiała z Prezes Google.org o nowoczesnych technologiach w edukacji >>>

Agata Kornhauser-Duda przyjmowała gości także w Belwederze. 

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 109

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 110

Spotkanie Pierwszej Damy z Panią Prezydentową Karoliną Kaczorowską, Małżonką ostatniego Prezydenta RP na uchodźstwie śp. Ryszarda Kaczorowskiego, 3 lipca 2017 r.

Brytyjska Para Książęca podczas spotkania z Parą Prezydencką, Belweder, 19 lipca 2017 r.

Wizyta Księcia i Księżnej Cambridge w Polsce >>>

Bożonarodzeniową tradycją jest, że Pierwsza Dama spotyka się z Paniami Ambasador oraz Małżonkami Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 111

Przedświąteczne spotkanie Pierwszej Damy z Paniami Ambasador i Współmałżonkami Szefów Misji Dyplomatycznych, Pałac Prezydencki, 7 grudnia 2017 r. 


„Zarówno spotkania zagraniczne, jak i wizyty głów państw w Polsce, powodują zacieśnianie relacji między naszymi krajami, tak politycznych, gospodarczych, jak przede wszystkim – międzyludzkich. (…) Dzięki wizytom w Państwa krajach lepiej poznałam Państwa kulturę, obyczaje i tradycję.”

Agata Kornhauser-Duda podczas spotkania z Paniami Ambasador oraz Małżonkami Szefów Misji Dyplomatycznych akredytowanych w Rzeczypospolitej Polskiej, 7 grudnia 2017 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 112

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 113

Przedświąteczne spotkanie z Paniami Ambasador i Współmałżonkami Szefów Misji Dyplomatycznych,
8 grudnia 2016 r.

Przedświąteczne spotkanie Pierwszej Damy z Paniami Ambasador i Współmałżonkami Szefów Misji Dyplomatycznych, Pałac Prezydencki, 7 grudnia 2017 r.

PROMOCJA KULTURY I SZTUKI 

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 114

Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą na wernisażu wystawy #dziedzictwo w Muzeum Narodowym w Krakowie, 22 czerwca 2017 r.

Pałac Prezydencki jest nie tylko siedzibą głowy państwa, ale także galerią, na której ścianach eksponowane są dzieła sztuki. Para Prezydencka promuje Polskę zagranicą również poprzez kulturę i sztukę. Zachęca także swoich rodaków do uczestniczenia w życiu kulturalnym, które uczy i rozwija oraz daje wiele satysfakcji.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 115

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 116

Wernisaż wystawy malarstwa „Polska w pejzażach” połączony z otwarciem ekspozycji fotografii „W drodze do Niepodległości”, 30 stycznia 2018 r.

Otwarcie wystawy „Rodzime zwyczaje i obrzędy w sztuce polskiej XIX i XX wieku”, 12 grudnia 2016 r.

Wernisaż wystawy „Polska w pejzażach” w Pałacu Prezydenckim >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 117

Agata Kornhauser-Duda i Pierwsza Dama Łotwy  zwiedziły Galerię Sztuki XIX wieku w Muzeum Narodowym w Warszawie, 15 maja 2017 r.


„To właśnie kultura jest bardzo ważnym elementem społecznego rozwoju i to dzięki niej budujemy naszą narodową tożsamość, naszą przynależność do wspólnoty i wreszcie: uczymy się szacunku do tradycji.”

Agata Kornhauser-Duda, Festiwal Kultury Dziecięcej, Pacanów, 3 czerwca 2018 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 118

W Krakowie Para Prezydencka odwiedziła nową siedzibę Muzeum Fotografii, gdzie obejrzała wystawę „Fotoreporterzy”,
30 września 2017 r.


„Bardzo bym chciała, żeby wystawa skłoniła osoby, które będą ją zwiedzały do refleksji nad tym, jak człowiek ma sobie radzić z przykrymi doświadczeniami, by go nie złamały i nie odebrały chęci do życia.”

Agata Kornhauser-Duda, Wernisaż wystawy „Kobieta z bliznami”, Warszawa, 13 października 2017 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 119

Agata Kornhauser-Duda w piątek na wernisażu wystawy "Kobieta z bliznami" zorganizowanej przez Fundację Sedeka,
13 października 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 120

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 121

Pierwsza Dama odwiedziła także Najmniejsze Muzeum Świata poświęcone twórczości osób starszych, które mieści się w mieszkaniu założycielki placówki, 6 lipca 2016 r.

Małżonki Prezydentów Polski i Singapuru w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, 22 maja 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 122

Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w koncercie kolęd i pieśni patriotycznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, 2 lutego 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 123

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 124

90-lecie podpisania przez Prezydenta RP Ignacego Mościckiego rozporządzenia reaktywującego Bibliotekę Narodową, 26 lutego 2018 r.

Koncert w 200. rocznicę występu Fryderyka Chopina w Pałacu Prezydenckim, 24 lutego 2018 r.

W Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie Agata Kornhauser-Duda otworzyła ekspozycję przedstawiającą istotny udział kobiet w polskich powstaniach, walkach o niepodległość w czasie obu wojen światowych oraz we współczesnych międzynarodowych misjach pokojowych i stabilizacyjnych. Czytaj więcej >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 125

Agata Kornhauser-Duda otworzyła w Muzeum Wojska Polskiego wystawę „My, Kobiety Żołnierze”,
27 marca 2018 r.


„Temat służby kobiet jest rzadko poruszany w sferze publicznej, a zasługuje na uwagę i refleksję”.

Agata Kornhauser-Duda, otwarcie wystawy „My, Kobiety Żołnierze...”, Warszawa, 27 marca 2018 r.


Małżonka Prezydenta z radością promuje rodzimą kulturę przy okazji wizyt głów państw w Polsce, pokazując swoim gościom dorobek artystyczny Polaków.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 126

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 127

Agata Kornhauser-Duda i Pierwsza Dama Republiki Bułgarii Desislawa Radewa w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin,
5 października 2017 r.

Tradycyjne polskie tańce narodowe i regionalne, melodie oraz stroje miała okazję poznać Pierwszą Dama Etiopii podczas programu odrębnego Małżonek w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Otrębusach, 24 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 128

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 129

Agata Kornhauser-Duda i Anita Herczegh otworzyły wystawę „Fragmenty znad brzegów rzeki Lajta” w Ośrodku Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim, 24 marca 2017 r.

Agata Kornhauser-Duda i Melania Trump zwiedziły pracownię robotyczną Majsternia w CNK,
6 lipca 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 130

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 131

W ramach wizyty oficjalnej Prezydenta Republiki Czeskiej w Polsce Agata Kornhauser-Duda oraz Ivana Zemanová odwiedziły warszawskie Muzeum Katyńskie, 10 maja 2018 r.

Para Prezydencka zwiedziła na Węgrzech ekspozycję poświęconą ludziom ratującym Żydów, 24 marca 2018 r.

Własnoręcznie wykonane prezenty, które Pierwsza Dama otrzymuje od dzieci i młodzieży mają dla niej ogromną wartość. Dlatego w korytarzu prowadzącym do gabinetu Małżonki Prezydenta znajduje się galeria rysunków, obrazów, wyklejanek, płaskorzeźb i kolarzy, której autorami są goście Pałacu Prezydenckiego oraz odwiedzani w kraju i zagranicą uczniowie.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 132

Korytarz przed gabinetem Pierwszej Damy zdobią prace otrzymane od dzieci i młodzieży.

DZIAŁALNOŚC CHARYTATYWNA I WOLONTARIAT


„Uważam, że nie ma nic cenniejszego, niż prosty, bezinteresowny odruch pomocy bliźniemu”.

Agata Kornhauser-Duda, siedziaba Polskiego Radia, Warszawa, 3 grudnia 2017 r.


Agata Kornhauser-Duda wielokrotnie przekazywała dary na aukcje dobroczynne i społeczne oraz osobiście angażowała się w inicjatywy wspierające osoby dotknięte przez los.

  • W ramach wolontariatu Pierwsza Dama udziela lekcji języka niemieckiego, a Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci, który pomaga uzdolnionym młodym ludziom realizować pasje działa pod Honorowym Patronatem Małżonki Prezydenta RP.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 133

Agata Kornhauser-Duda na koncercie dyplomantów Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Zenona Brzewskiego w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych nr 1 w Warszawie, 4 marca 2018 r.


„Świadomość, że jest ktoś, na czyje wsparcie można liczyć, jest niezwykle budująca i motywująca do podejmowania dalszego wysiłku i wytężonej nauki w kolejnych latach. Ten głęboko humanitarny odruch dzielenia się z bliźnim spotyka się z moim głębokim uznaniem i poparciem.”

List Pierwszej Damy do uczestników Gali Finałowej Konkursu „Solidarna Szkoła” Fundacji Świętego Mikołaja, 5 grudnia 2017 r.


  • Pierwsza Dama już trzykrotnie uczestniczyła w Międzynarodowym Kiermaszu Dobroczynnym SHOM odbywającym się w Warszawie. Małżonka Prezydenta odwiedzała stoiska z produktami regionalnymi z całego świata, kupując prezenty gwiazdkowe dla swoich najbliższych.  Zebrane podczas kiermaszu pieniądze pomagają organizacjom prowadzącym działalność charytatywną, a także placówkom edukacyjnym działającym na rzecz Polaków w całym kraju. Zobacz więcej >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 134

Pierwsza Dama na kiermaszu świątecznym SHOM, Warszawa, 3 grudnia 2017 r.

  • Agata Kornhauser-Duda od początku swojej działalności w roli Pierwszej Damy uczestniczy w akcji radiowej „Choinki Jedynki” wspierającej podopiecznych Fundacji Anny Dymnej „Mimo wszystko” oraz innych organizacji. Pierwsza Dama przekazuje na aukcje własnoręcznie wykonane ozdoby świąteczne. Zobacz więcej >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 135

Pierwsza Dama z przygotowaną przez siebie ozdobą choinkową, 3 grudnia 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 136

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 137

Akcja „Choinki Jedynki” z udziałem Pierwszej Damy w Polskim Radiu, 5 grudnia 2015 r.

Agata Kornhauser-Duda po raz drugi wzięła udział w Akcji Charytatywnej Programu Pierwszego Polskiego Radia pt. „Choinki Jedynki”, którą objęła swoim honorowym patronatem, 4 grudnia 2016 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 138

Agata Kornhauser-Duda w siedzibie Polskiego Radia, gdzie po raz trzeci uczestniczyła w akcji "Choinki Jedynki,"
3 grudnia 2017 r.

Para Prezydencka uczestniczyła również w kampaniach pomocowych Caritas oraz WOŚP.

  • Zdjęcie Agaty Kornhauser-Dudy, na którym wita się z grupą biskupów na lotnisku w Balicach, zrobiło furorę w Internecie. Pani Prezydentowa przeznaczyła fotografię ze swoim autografem na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 139

Pierwsza Dama spotkała się z twórcą słynnej fotografii wykonanej podczas Światowych Dni Młodzieży oraz nabywcą zdjęcia, 9 lutego 2017 r.

Autor i nabywca słynnego zdjęcia z Pierwszą Damą zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 140

Kostium w kolorze fuksji zaprojektowany specjalnie dla Agaty Kornhauser-Dudy na spotkanie z Melanią i Donaldem Trumpami Pierwsza Dama przekazała Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 12 stycznia 2018 r.

Pierwsza Dama wie, że działalność charytatywna opiera się współcześnie również na nietradycyjnych kanałach komunikacji i pozyskiwania funduszy. Małżonka Prezydenta RP, w warszawskim biurze Facebooka, wzięła udział w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi. Celem inicjatywy była prezentacja nowych narzędzi ułatwiających organizacjom pożytku publicznego docieranie do darczyńców.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 141

Małżonka Prezydenta RP w warszawskim biurze Facebooka, 11 grudnia 2017 r.


„Wykorzystanie nowoczesnych narzędzi pozwoli lepiej, niż kiedykolwiek działać na rzecz wspólnego dobra. Liczę również na to, że dzięki państwa pracy i coraz lepszym rozwiązaniom technologicznym, pomagającym w promowaniu spraw, o które państwo walczą, osób takich jak wy będzie w Polsce coraz więcej”.

Agata Kornhauser-Duda, siedziba Facebook Polska, 11 grudnia 2017 r.


Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 142

Agata Kornhauser-Duda wzięła udział w charytatywnym słuchowisku przygotowanym przez RMF FM, dla najmłodszych, którzy Międzynarodowy Dzień Dziecka spędzali w szpitalach, 1 czerwca 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 143

W Pałacu Prezydenckim Agata Kornhauser-Duda rozmawiała o pomocy potrzebującym z uczniami Społecznej Szkoły Podstawowej STO im. Ireny Sendlerowej w Ciechanowie, 23 kwietnia 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 144

Pierwsza Dama rozmawiała o idei wolontariatu z uczestnikami świetlicy i wolontariuszami ze Stowarzyszenia Centrum Młodzieży „Arka” w Radomiu. Spotkanie odbyło się w ramach obchodów 70-lecia istnienia dwutygodnika „Przyjaciółka”, którym patronuje Agata Kornhauser-Duda, 13 czerwca 2018 r.

Młodzi wolontariusze u Pierwszej Damy >>>

UROCZYSTOŚCI OFICJALNE I CEREMONIE

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 145

Para Prezydencka w drodze na obchody Dnia Przyjaźni Polsko-Węgierskiej, 24 marca 2018 r.


„Patriotyzm to przede wszystkim praca dla dobra wspólnego.”

Agata Kornhauser-Duda, Węgrzce Wielkie, 13 listopada 2017 r.


Rok 2018 wyznacza szczególną rocznicę – 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Para Prezydencka zachęca wszystkich Polaków w kraju i zagranicą do wspólnego świętowania oraz sama bierze udział w wyjątkowych, wolnościowych wydarzeniach.

Podczas II wojny światowej w KL Ravensbrück, największym byłym obozie koncentracyjnym dla kobiet, najliczniejszą grupę stanowiły Polki. Pierwsza Dama złożyła wizytę w Niemczech, by spotkać się z ocalałymi więźniarkami i wspólnie z nimi uczcić 73. rocznicę wyzwolenia. Zobacz więcej >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 146

Pierwsza Dama wspólnie z ocalałymi więźniarkami obchodziła 73. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego w KL Ravensbrück, 21 kwietnia 2018 r.


„To świadectwo jest bezcennym darem dla przyszłych pokoleń. Jest głośnym wołaniem: nigdy więcej wojny! Nigdy więcej ideologii szerzących nienawiść i pogardę!”

Agata Kornhauser-Duda, obchody 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Ravensbrück, 22 kwietnia 2018 r.


Agata Kornhauser-Duda towarzyszy Prezydentowi RP podczas wizyt oficjalnych i uroczystości państwowych odbywających się w Polsce oraz podczas spotkań zagranicznych.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 147

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 148

Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wzięli udział w obchodach 100-lecia niepodległości Estonii, 22 czerwca 2018 r.

Para Prezydencka na koncercie "W naszych sercach Polska" w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach, 12 listopada 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 149

Pierwsza Dama obok Prezydenta Andrzeja Dudy podczas obchodów Święta Niepodległości,
11
 listopada 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 150

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 151

Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Etiopii i jego Małżonki przez polską Parę Prezydencką,

24 kwietnia 2018 r.

Obchody 100. rocznicy odbudowy Państwa Litewskiego,
16 lutego 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 152

Ceremonia złożenia wieńca przez Prezydenta RP i Pierwszą Damę pod Pomnikiem Bohaterów i Męczenników w Hanoi w Wietnamie, 28 listopada 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 153

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 154

Noworoczne spotkanie Pary Prezydenckiej  z Korpusem Dyplomatycznym, 11 stycznia 2018 r.

Powitanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy w Rydze, 27 czerwca 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 155

Prezydent Andrzej Duda wraz z Małżonką Agatą Kornhauser-Dudą wziął udział w apelu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki, 15 października 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 156

Udział Pary Prezydenckiej w Narodowym Dniu Polski na Astana EXPO 2017, 7 września 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 157

Ceremonia oficjalnego powitania Prezydenta Bułgarii z Małżonką przez Prezydenta RP i Pierwszą Damę na dziedzińcu Belwederu, 5 października 2018 r.

Prezydent Bułgarii z oficjalną wizytą w Polsce >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 158

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 159

Para Prezydencka wzięła udział  w uroczystej ceremonii otwarcia igrzysk olimpijskich w Pjongczangu, 9 lutego 2018 r.

Udział Pary Prezydenckiej w Ceremoniale Dożynkowym  podczas Dożynek Prezydenckich w Spale, 17 września 2017 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 160

Spotkanie Par Prezydenckich Polski i Czech w Sali Białej Pałacu Prezydenckiego, 10 maja 2018 r.

Prezydent Czech z wizytą w Polsce >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 161

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 162

Agata Kornhauser-Duda towarzyszyła Prezydentowi RP w XIII Spotkaniu Prezydentów Państw Grupy Arraiolos na Malcie, 15 września 2017 r.

Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda w Rydze z Prezydentem Łotwy Raimondsem Vējonisem i jego Małżonką, 27 czerwca 2018 r.

Para Prezydencka z wizytą na Łotwie >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 163

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 164

Spotkanie noworoczne Pary Prezydenckiej z przedstawicielami religii oraz mniejszości narodowych i etnicznych, 15 stycznia 2018 r.

Debata Eksperci pytają Młodych pt. „Czas na czytanie”,
22 listopada 2016 r.

Święto Narodowe 3 Maja >>>

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 165

Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Archikatedralnej p.w. św. Jana Chrzciciela w Warszawie, 3 maja 2018 r.

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 166

Wizyta Prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera z Małżonką w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 5 czerwca 2018 r.

PODSUMOWANIE TRZECH LAT W LICZBACH

150 indywidualnych wizyt krajowych

42 wizyty zagraniczne

20 przyjętych delegacji zagranicznych

135 spotkań w Pałacu Prezydenckim

84 spotkania z grupami zwiedzającymi siedzibę głowy państwa

88 udzielonych lekcji języka niemieckiego

118 wystosowanych oficjalnych listów okolicznościowych

wsparcie ponad 90 inicjatyw charytatywnych

227 inicjatyw objętych honorowym patronatem Pierwszej Damy

oraz

11 inicjatyw objętych patronatem długofalowym

Autorzy fotografii:

Grzegorz Jakubowski/KPRP

Jakub Szymczuk/KPRP

Krzysztof Sitkowski/KPRP

Maciej Biedrzycki/KPRP

Podsumowanie aktywności Pierwszej Damy Agaty Kornhauser-Dudy - zdjęcie w treści artykułu nr 167

 Wizyta Pierwszej Damy w Szkole Podstawowej im. św. Kingi w Janczowej  w województwie małopolskim,
12 kwietnia 2018 r.