30 marca 2021

Pierwsza Dama spotkała się z Siostrami Benedyktynkami oraz pracownikami powołanej przez nie fundacji

Siostry prowadzą Benedyktyński Zakątek, gdzie pomoc opiekuńczo-wychowawczą otrzymują dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną

– Siostry same chcą być dla dzieci i młodzieży aniołami, ale jednocześnie dodawać podopiecznym skrzydeł, tak by mogli oni rozwijać się na miarę swoich możliwości – stwierdziła Pierwsza Dama

o640123885.jpg
o904886089.jpg
o190460307.jpg

W Puławach Siostry Benedyktynki Misjonarki od ponad 75 lat wspierają osoby z niepełnosprawnościami. We wtorek Pierwsza Dama spotkała się on-line z siostrami oraz pracownikami powołanej przez nie fundacji.

– Benedyktyński Zakątek to takie miejsce, gdzie Aniołowie swoimi skrzydłami chronią tych najsłabszych i przysyłają dobrych ludzi. Przekazujemy dobro oraz ukazujemy potrzebę pomocy innym – akcentowały dzisiaj siostry wspierające dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi. Benedyktynki prowadzą Specjalny Ośrodek Wychowawczy, Szkołę Przysposabiającą do Pracy, a także Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy. W placówkach pomoc opiekuńczo-wychowawczą otrzymują dzieci i młodzież z

Może Cię zainteresować Małżonka Prezydenta odwiedziła seniorów w Huntington

niepełnosprawnością intelektualną w stopniach od lekkiego po głęboki oraz ze współwystępującymi niepełnosprawnościami sprzężonymi i zaburzeniami natury psychicznej, obecnie 120 osób. – Siostry same chcą być dla dzieci i młodzieży aniołami, ale jednocześnie dodawać podopiecznym skrzydeł, tak by mogli oni rozwijać się na miarę swoich możliwości – stwierdziła Pierwsza Dama. – Oni bardzo tego potrzebują, często są to małe sukcesy, ale dla nich ogromnie ważne. Dziękuję, że siostry dają swoim wychowankom taką możliwość – mówiła Pierwsza Dama, która przez dotychczasowe lata prezydentury męża odwiedziła bardzo wiele ośrodków tego typu w Polsce i zagranicą.

Dzisiaj rozmawiano o wyjątkowych potrzebach podopiecznych sióstr, o aktywnościach i terapiach przerwanych przez pandemię oraz o marzeniach. Największym z nich jest stworzenie miejsca rehabilitacyjno-rekreacyjno-sportowego z integracyjnym placem zabaw, boiskiem i ogrodem sensorycznym. Siostry cały czas wychodzą naprzeciw potrzebom swoich podopiecznych, tworząc miejsce przyjazne dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami. Taki kompleks uzupełniłby pracę działających w ramach Benedyktyńskiego Zakątka ośrodków.

Wideorozmowa nt. opieki nad dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnościami - zdjęcie w treści artykułu

We wtorek Pierwsza Dama poznała także niektórych pracowników placówek i przedstawicieli powołanej przez siostry Fundacji Benedyktyński Zakątek. Rozmowa toczyła się również wokół współpracy z rodzicami, terapii i codziennych aktywności przygotowujących młodzież z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym do pełnienia ról społecznych oraz samodzielnego i aktywnego życia.

– Dziękuję serdecznie za spotkanie, bardzo się cieszę, że ośrodek tak wspaniale funkcjonuje i mam nadzieję, że będzie się nadal rozwijał. Całej społeczności Zakątka życzę zdrowych,

Może Cię zainteresować Wielkanocna pomoc Polakom na Wschodzie

spokojnych i błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Świąt, które będą świętami pełnymi nadziei: nadziei, że pandemia wkrótce minie i że będziemy mogli wrócić do codziennych zajęć w pełnym zakresie i spotkać się, już osobiście, wspólnie z podopiecznymi – powiedziała na zakończenie zdalnego spotkania Agata Kornhauser-Duda.