Menu rozwijane

11 lutego 2022

Małżonka Prezydenta spotkała się dziś zdalnie ze społecznością Ośrodka Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczego w Złotowie.

Każdego dnia dzieci i młodzież pod okiem specjalistów mają tu szansę uczyć się i rozwijać swoje umiejętności oraz zdobywać jak największą samodzielność. Ćwiczą nawiązywanie kontaktów, sposoby komunikacji czy koordynację ruchową zgodną ze swoimi możliwościami.

– To miejsce to Państwa wielka rola i zasługa – mówiła Małżonka Prezydenta. Bardzo dziękuję, że podjęły się Panie tego niełatwego zadania, jakim jest prowadzenie ośrodka. Trzeba mieć w sobie ten szczególny rodzaj empatii i umiejętność rozumienia tych dzieci; młodzież i rodzice widzą to i bardzo doceniają, bardzo za to dziękuję – podkreślała Agata Kornhauser–Duda.

Podczas dzisiejszego wirtualnego spotkania Pani Prezydentowa rozmawiała z wychowawcami ośrodka o edukacji osób z niepełnosprawnościami i ich potrzebach – zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych – m.in. ich aktywizacji zawodowej i formach opieki.

Podopieczni opowiadali o codzienności w ośrodku, lekcjach, feriach i zdobytych umiejętnościach.

– Dziękuję za to przemiłe spotkanie, rozmowy i mam nadzieję do zobaczenia – bo bardzo serdecznie zapraszam Was do Pałacu Prezydenckiego! – zakończyła Pierwsza Dama.

Ośrodek Rehabilitacyjno–Edukacyjno–Wychowawczy w Złotowie to miejsce wspierania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie oraz ze sprzężonymi zaburzeniami do 25 roku życia. Prowadzone są tu zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze i edukacyjne dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów – dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizują tu obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Mają zapewnione także zajęcia specjalistyczne, m.in. logopedyczne, fizjoterapeutyczne, integrację sensoryczną, muzykoterapię i terapię zajęciową.

Pałac Prezydencki | Łączenie ze społecznością OREW w Złotowie (1)
Pałac Prezydencki | Łączenie ze społecznością OREW w Złotowie (2)
Pałac Prezydencki | Łączenie ze społecznością OREW w Złotowie (3)
Pałac Prezydencki | Łączenie ze społecznością OREW w Złotowie (4)
Pałac Prezydencki | Łączenie ze społecznością OREW w Złotowie (5)
Pałac Prezydencki | Łączenie ze społecznością OREW w Złotowie (6)
01_AKD_spotkanie_OREW_20220211_GJB_3962.jpg
02_AKD_spotkanie_OREW_20220211_GJA_3111.jpg
04_AKD_spotkanie_OREW_20220211_GJB_4070.jpg
06_AKD_spotkanie_OREW_20220211_GJB_4234.jpg
08_AKD_spotkanie_OREW_20220211_GJA_3313.jpg
09_AKD_spotkanie_OREW_20220211_GJB_4450.jpg