Menu rozwijane

15 czerwca 2020
Spotkanie Małżonki Prezydenta z mieszkańcami lokali aktywizujących (1)
Wizyta Małżonki Prezydenta w Domu dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie (2)
Spotkanie Pierwszej Damy z pracownikami Domu dla Niepełnosprawnych oraz przedstawicielami i podopiecznymi współpracujących z nim stowarzyszeń (3)
Pierwsza Dama, w towarzystwie dyrektora ośrodka, zwiedza Dom dla Niepełnosprawnych (4)
Pierwsza Dama, w towarzystwie dyrektora ośrodka, zwiedza Dom dla Niepełnosprawnych (5)
Pierwsza Dama, w towarzystwie dyrektora ośrodka, zwiedza Dom dla Niepełnosprawnych (6)
Pierwsza Dama, w towarzystwie dyrektora ośrodka, zwiedza Dom dla Niepełnosprawnych (7)
Pierwsza Dama, w towarzystwie dyrektora ośrodka, zwiedza Dom dla Niepełnosprawnych (8)
Pierwsza Dama, w towarzystwie dyrektora ośrodka, zwiedza Dom dla Niepełnosprawnych (9)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z mieszkańcami lokali aktywizujących (10)
o159212290.jpg
o1095478263.jpg
o444661718.jpg
o1073404755.jpg
o1759909555.jpg
o1451686528.jpg
o1877472031.jpg
o1329593975.jpg
o1615804141.jpg
o1138665616.jpg

Małżonka Prezydenta odwiedziła Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie, w województwie świętokrzyskim. Spotkała się tam z pracownikami placówki, przedstawicielami stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich podopiecznymi, a także z mieszkańcami lokali aktywizujących.

Kilkanaście kilometrów od Kielc znajduje się Dom dla Niepełnosprawnych, gdzie swoją siedzibę ma Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół "Nasz Dom". Zadaniem stowarzyszenia jest promowanie wszechstronnego: duchowego, społecznego i psychofizycznego rozwoju osób niepełnosprawnych oraz poprawy ich sytuacji w rodzinie i społeczeństwie.

Podczas poniedziałkowej wizyty w Piekoszowie Pierwsza Dama rozmawiała o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i barierach Może Cię zainteresować Agata Kornhauser-Duda z wizytą u Sióstr Szarytek w samodzielnym funkcjonowaniu osób z niepełnosprawnościami. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy Domu dla Niepełnosprawnych oraz przedstawiciele stowarzyszeń z nim współpracujących: Katolickiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, ich Rodzin i Przyjaciół „Nasz Dom”, Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, Zespołu Inscenizacji Tanecznej „Uśmiech” oraz Świętokrzyskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.

Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Piekoszowie - zdjęcie w treści artykułu

Każda z instytucji realizuje zadania wychodzące naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Pracownicy i podopieczni stowarzyszeń przedstawili ideę i efekty działań: mówili o turnusach wczesnorekolekcyjnych dla grup z całej Polski, pielgrzymkach, treningach samodzielności i zawodach sportowych dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, barwnych inscenizacjach tanecznych zespołu „Uśmiech” i wszechstronnej poprawie stanu bytowego i zdrowotnego osób niepełnosprawnych i potrzebujących. – Widać, że Państwo dobrze czują się ze sobą, w ośrodku panuje wspaniała, rodzinna atmosfera – zauważyła Pierwsza Dama.

Działający w ramach Caritas diecezji kieleckiej Dom dla Niepełnosprawnych w Piekoszowie im. Sługi Bożego ks. Wojciecha Piwowarczyka każdego dnia pełni opiekę nad ok. 140 Może Cię zainteresować Seniorzy mieszkający w Brańszczyku z wizytą u Pierwszej Damy mieszkańcami i pacjentami. Agata Kornhauser-Duda zwiedziła ośrodek wyposażony m.in. w pomieszczenia do rehabilitacji, salę gimnastyczną, basen, gabinety do terapii, grotę solną, świetlicę, jadalnię oraz pokoje dla pacjentów. W ośrodku istnieje lekarska poradnia rehabilitacyjna, Oddział Rehabilitacji Dziennej oraz realizowana jest rehabilitacja w trybie Może Cię zainteresować Małżonka Prezydenta pakuje żywność dla potrzebujących ambulatoryjnym. W strukturach Domu dla Niepełnosprawnych funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Mieszkańcy DPS znajdują się pod stałą opieką medyczną, mogą korzystać z szerokiego zakresu usług rehabilitacyjnych, w Domu prowadzone są też różne formy terapii zajęciowej.

Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Piekoszowie - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Piekoszowie - zdjęcie w treści artykułu nr 2

W DPS podejmowane są liczne działania mające na celu nawiązywanie przez mieszkańców nowych kontaktów, poszerzanie grona przyjaciół, a także integrację ze środowiskiem lokalnym. Pierwsza Dama przyznała, że ogromne wrażenie wywarła na niej niezwykła różnorodność zakresu działań ośrodka. – Rzadko się zdarza, żeby jedna placówka była skierowana do tak wielu osób potrzebujących i by jej działalność była tak szeroko rozwinięta – powiedziała Małżonka Prezydenta. Zwróciła się także do pracowników placówki ze słowami wdzięczności i szacunku. –  Wyróżnia Państwa prawdziwy profesjonalizm, ale też rzecz o wiele ważniejsza: empatia. Jestem ogromnie wdzięczna, że wykonują Państwo tę trudną pracę z uśmiechem i wielką troską.

Wizyta Agaty Kornhauser-Dudy w Piekoszowie - zdjęcie w treści artykułu nr 3

Następnie Pierwsza Dama spotkała się z mieszkańcami lokali aktywizujących, służących podtrzymaniu i rozwojowi dynamiki życiowej osób starszych lub niepełnosprawnych niewymagających całodobowej opieki. Rozmowa dotyczyła mieszkań, codziennego życia, terapii, warsztatów manualnych i artystycznych, w których uczestniczą mieszkańcy Domu i innych aspektów funkcjonowania w Piekoszowie. Małżonka Prezydenta została też poproszona o przybliżenie własnej działalności, opowiedziała więc m.in. o spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, wsparciu osób starszych i niepełnosprawnych, wizytach w placówkach pomocowych w czy reprezentowaniu naszego kraju na świecie. (KS)