Menu rozwijane

15 września 2021

Drugiego dnia spotkania Prezydentów Państw Grupy Arraiolos w Rzymie współmałżonkowie przywódców złożyli wizytę w Galerii Borghese oraz wzięli udział w lunchu wydanym przez Laurę Matarellę, córkę Prezydenta Włoch pełniącą funkcję Pierwszej Damy. Następnie Agata Kornhauser–Duda udała się do polskiej szkoły podstawowej.

Katolicka Szkoła Podstawowa prowadzona przez Kościół św. Stanisława B.M. w Rzymie działa od września 2009 r. Placówka prowadzi zajęcia w języku polskim zgodnie z uzupełniającym programem nauczania w zakresie ośmioletniej szkoły podstawowej dla uczniów polskich uczących się za granicą. W środę Małżonka Prezydenta zapoznała się z działalnością ośrodka, a obecnym na spotkaniu pedagogom i rodzicom podziękowała za wkład w podtrzymywanie tożsamości narodowej młodego pokolenia Polaków.

Wizyta Pierwszej Damy w szkole w Rzymie - zdjęcie w treści artykułu

Na lekcjach języka polskiego oraz wiedzy o Polsce uczniowie mają możliwość pogłębienia znajomości języka ojczystego oraz zdobycia wiedzy z historii, geografii i kultury Polski. 

Może Cię zainteresować Monte Cassino. Upamiętnienie polskich żołnierzy [PL/EN]

Ponadto szkoła uczy podopiecznych rzetelności, uczciwości i sumienności w wypełnianiu codziennych obowiązków, pomaga w zdobyciu umiejętności samodzielnego myślenia, wartościowania i świadomego kształtowania swojej drogi życiowej oraz przygotowuje do uczestnictwa w kulturze i życiu społecznym.

W środę rozmawiano o rozwijaniu w młodych ludziach poczucia tożsamości narodowej i językowej, wychowaniu uczniów w duchu tradycji narodowej oraz kształtowaniu postaw patriotycznych. Mówiono także o edukacji w czasie pandemii, skutkach izolacji społecznej, na które szczególnie narażeni byli młodzi ludzie i projektach pozaszkolnych, jak Śladami polskimi w Rzymie. Pierwszej Damie towarzyszył Sekretarz Stanu w KPRP, minister Adam Kwiatkowski.

Wizyta Pierwszej Damy w szkole w Rzymie - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (1)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (2)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (3)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (4)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (5)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (6)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (7)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (8)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (9)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (10)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (11)
Wizyta Pierwszej Damy w rzymskiej szkole podstawowej dla uczniów polskich (12)
1816127124.jpg
466543246.jpg
858325277.jpg
677063758.jpg
1130324970.jpg
551343628.jpg
956348094.jpg
407525483.jpg
1089912519.jpg
410599843.jpg
162156807.jpg
1970223849.jpg