Menu rozwijane

20 października 2021

Ostatniego dnia wizyty Pary Prezydenckiej w Wilnie, Pierwsze Damy Polski i Litwy złożyły wizytę w bibliotece dla osób niewidomych. Placówka od 1992 roku podlega pod Ministerstwo Kultury Republiki Litewskiej i działa jako sieć informacyjna obejmująca cały kraj.

Pierwsze Damy zwiedziły placówkę, której zbiory liczą ponad 34 000 publikacji, z czego ponad 7 500 to książki audio i w języku Braille'a. Szczególne miejsce w zasobach biblioteki w specjalnych formatach zajmują publikacje z ilustracjami dotykowymi dla niewidomych dzieci. Biblioteka publikuje i udostępnia literaturę rozrywkową, poznawczą i edukacyjną w specjalnych formatach, pomagając osobom z zaburzeniami widzenia w uzyskaniu niezbędnych informacji do pracy, nauki, rozwijania hobby i czerpania przyjemności z czytania.

Wizyta w bibliotece dla osób niewidomych - zdjęcie w treści artykułu

Agata Kornhauser-Duda wyraziła uznanie dla działań placówki, która, aby zapewnić swoim czytelnikom możliwość otrzymywania publikacji cyfrowych i korzystania z usług bibliotecznych w domu, udostępnia również swoje zasoby za pośrednictwem wirtualnej biblioteki dla niewidomych, a osobom, które nie mogą odwiedzić biblioteki z powodu problemów zdrowotnych i nie mają możliwości korzystania z wirtualnych zbiorów publikacje dostarczane są do domu. Dyrektor placówki opowiedziała m.in. o programie Marrakesh Treaty umożliwiającym też transgraniczną wymianę kopii utworów opublikowanych w przystępnym formacie i o współpracy z polskimi placówkami.

Może Cię zainteresować Wilno: Pierwsze Damy odwiedziły Narodowy Instytut Raka

Małżonka Prezydenta RP mówiła o realizowanym w naszym kraju programie Dostępność Plus na lata 2018–2025, którego celem jest podniesienie jakości i zapewnienie niezależności życia dla osób o szczególnych potrzebach, w tym osób starszych i osób z trwałymi lub czasowymi trudnościami w zakresie mobilności lub percepcji. Służyć temu będzie poprawa dostępności przestrzeni publicznej, w tym architektury, transportu, cyfryzacji, edukacji, służby zdrowia, kultury, produktów i usług na szeroką skalę. W ramach programu funkcjonuje koordynowany przez MKDNiS projekt „Kultura bez barier” mający na celu zapewnienia osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności możliwości czynnego udziału w życiu kulturalnym i poznawania dóbr kultury na zasadzie równości z innymi osobami. W ramach tego działania zaplanowano modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury (między innymi: bibliotek) na podstawie standardów dostępności.

Wizyta w bibliotece dla osób niewidomych - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Małżonki Prezydentów rozmawiały o potrzebach i oczekiwaniach osób z dysfunkcją wzroku, jak również o możliwościach wykorzystaniu dźwiękowych nagrań książek przez osoby niepełnosprawne fizycznie czy starsze. Zapoznały się też z projektami wileńskiej biblioteki skierowanymi do najmłodszych. „Story Box” to krótkie interaktywne spektakle stworzone na podstawie narracji słynnego litewskiego autora i ilustratora literatury dziecięcej Kięstutisa Kasparavičiusa. Podczas przedstawień uczestnicy nie tylko słuchają narracji, ale mają również możliwość dotknięcia obiektów, które zostały stworzone specjalnie na potrzeby tych spektakli.

Pierwsza Dama RP mówiła też o barierach w dostępie do książek i innych materiałów drukowanych, które napotykają osoby niewidome, słabowidzące i osoby z innymi niepełnosprawnościami. Rozmawiano o czytelniczych akcjach, w tym o organizowanym przez Kancelarię Prezydenta RP Narodowym Czytaniu i specjalnym wydaniu nowel w alfabecie Braille'a.

Może Cię zainteresować Wizyta w polskim gimnazjum w Wilnie
Pierwsze Damy Polski i Litwy złożyły wizytę w bibliotece dla osób niewidomych (1)
Pierwsze Damy Polski i Litwy złożyły wizytę w bibliotece dla osób niewidomych (2)
Pierwsze Damy Polski i Litwy złożyły wizytę w bibliotece dla osób niewidomych (3)
Pierwsze Damy Polski i Litwy złożyły wizytę w bibliotece dla osób niewidomych (4)
Pierwsze Damy Polski i Litwy złożyły wizytę w bibliotece dla osób niewidomych (5)
Pierwsze Damy Polski i Litwy złożyły wizytę w bibliotece dla osób niewidomych (6)
Pierwsze Damy Polski i Litwy złożyły wizytę w bibliotece dla osób niewidomych (7)
Pierwsze Damy Polski i Litwy złożyły wizytę w bibliotece dla osób niewidomych (8)
o1836860574.jpg
o1553485432.jpg
o305484456.jpg
o1171888941.jpg
o411444798.jpg
o163993066.jpg
o1464236468.jpg
o307085023.jpg