Menu rozwijane

17 maja 2022

We wtorek Małżonka Prezydenta odwiedziła Rypin w woj. kujawsko–pomorskim, gdzie spotkała się z seniorami oraz wychowankami domu dziecka. Następnie Agata Kornhauser–Duda złożyła wizytę w znajdującej się na tym samym terenie placówce opiekuńczo–wychowawczej typu specjalistyczno–terapeutycznego.

Placówka jest jednostką organizacyjną Powiatu Rypińskiego zapewniającą całodobową opiekę i wychowanie dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej. Ośrodek przeznaczony jest dla 14 wychowanków powyżej 10 roku życia dotkniętych niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym, wymagających stosowania specjalistycznych metod wychowawczych i specjalistycznej terapii oraz wyrównywania opóźnień rozwojowych i edukacyjnych.

Rok temu, w maju 2021 roku, przy okazji uroczystego otwarcia placówki, o codzienności ośrodka opowiedzieli Pierwszej Damie podczas zdalnego spotkania jego młodzi mieszkańcy, a dyrektor ośrodka wspólnie ze Starostą Rypińskim przybliżyli założenia i szczegóły projektu. Dzisiaj Małżonka Prezydenta mogła osobiście zwiedzić placówkę, zapoznać się z realizowanymi w niej przedsięwzięciami oraz poznać jej wychowanków i kadrę.

Ośrodek, w zależności od indywidualnej sytuacji każdego podopiecznego, podejmuje działania zmierzające do powrotu dziecka do rodziny bądź rodziny adopcyjnej, zastępczej lub usamodzielnienia wychowanka. Zapewnia zajęcia wychowawcze, socjoterapeutyczne, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne i wiele innych. Podejmowane aktywności mają też rekompensować braki w wychowaniu w rodzinie i przygotować podopiecznych do możliwie samodzielnego życia społecznego. Wszystkie dzieci przebywające w placówce objęte są zajęciami terapeutycznymi prowadzonymi przez specjalistów, mają zapewniony dostęp do Internetu, komputera, telefonu i telewizji oraz wszelkiego rodzaju gier planszowych i zabawek.

Podczas spotkania z Pierwszą Damą podopieczni placówki zaprezentowali umiejętności artystyczne oraz zaprosili swojego gościa na wspólny obiad wraz z podopiecznymi domu dziecka, z którymi Małżonka Prezydenta spotkała się także dzisiaj.

Może Cię zainteresować O nowo otwartym ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Rypinie Podopieczni Domu Dziecka z wizytą u Pierwszej Damy

 

Wizyta w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Wizyta w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Wizyta w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Wizyta w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Wizyta w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Wizyta w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Wizyta w placówce opiekuńczo-wychowawczej
23__Agata_Kornhauser_Duda_Rypin_20220517_GJB_0836.jpg
24__Agata_Kornhauser_Duda_Rypin_20220517_GJB_0855_1.jpg
25__Agata_Kornhauser_Duda_Rypin_20220517_GJB_0902.jpg
26__Agata_Kornhauser_Duda_Rypin_20220517_GJB_0930.jpg
27__Agata_Kornhauser_Duda_Rypin_20220517_GJB_1003.jpg
28__Agata_Kornhauser_Duda_Rypin_20220517_GJB_1034.jpg
30__Agata_Kornhauser_Duda_Rypin_20220517_GJB_1120.jpg