Menu rozwijane

07 czerwca 2022

Od modlitwy w intencji Ukrainy w Cerkwi pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny w Supraślu rozpoczęła się wizyta Pierwszej Damy i Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta, ministra Adama Kwiatkowskiego w województwie podlaskim. W Akademii Supraskiej Małżonka Prezydenta spotkała się z przebywającymi tam uchodźcami z Ukrainy, a następnie odwiedziła Białystok, gdzie dołączyła do zajęć językowych dla polskich i ukraińskich podopiecznych Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS. Podczas wizyty na Podlasiu Małżonce Prezydenta towarzyszyli Jego Ekscelencja Arcybiskup Jakub i Jego Ekscelencja Biskup Supraski Andrzej.

005_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27744.jpg [1.06 MB]

 – Historia potwierdza, że to miejsce jest pod opieką Opatrzności. Przez stulecia Monaster Zwiastowania Przenajświętszej Bogarodzicy był jednym z najważniejszych ośrodków prawosławia i kultury Rzeczypospolitej – mówiła Małżonka Prezydenta w Supraślu.  Początki Supraskiego Monasteru sięgają ok. 1498 roku. W XX wieku w wyniku działań wojsk radzieckich, a następnie żołnierzy III Rzeszy Niemieckiej pełnemu zniszczeniu uległ cały kompleks, który odbudowywano od 1983 roku. – Jestem pod ogromnym wrażeniem zabytku, jakim jest Cerkiew Zwiastowania Najświętszej Marii Panny i bardzo się cieszę, że po tym, jak została ona całkowicie zniszczona udało się ją odbudować i przywrócić jej wspaniałość – stwierdziła Pierwsza Dama.

014_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27998.jpg [780.41 KB]

Działająca przy Monasterze Akademia Supraska jest centrum konferencyjnym oraz ośrodkiem szkoleniowym i oświatowym utworzonym przez prawosławną diecezję białostocko–gdańską, monaster Zwiastowania Bogarodzicy w Supraślu oraz fundację OIKONOMOS. Po wybuchu wojny w Ukrainie schronienie znalazły tu uchodźczynie z dziećmi, które otrzymały nie tylko dach nad głową i wyżywienie, ale też opiekę duchową i wsparcie w zdobywaniu samodzielności w naszym kraju. Założony tutaj zespół wokalny zaprezentował dziś regionalne pieśni. – Chciałabym wyrazić ogromną wdzięczność i słowa najwyższego szacunku za to, że tutejsza wspólnota, ale też cały Kościół Prawosławny w Polsce przyjął pod opiekuńcze skrzydła naszych przyjaciół z Ukrainy. To jest naprawdę wielkie dzieło i pisany następny piękny rozdział historii tej ziemi – stwierdziła we wtorek Pierwsza Dama. – Pomimo trudnych losów Podlasie zawsze było miejscem bardzo gościnnym, miejscem na styku wielu kultur i miejscem chrześcijańskiej otwartości. Jestem bardzo wdzięczna, że nasi goście z Ukrainy są tu pod troskliwą opieką tak wielu osób. Bardzo dziękuję Ojcom, bardzo dziękuje Akademii Supraskiej, władzom samorządowym, fundacjom i mieszkańcom – podkreśliła Małżonka Prezydenta.

023_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28265.jpg [382.70 KB]

026_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28305.jpg [705.31 KB]

Zwracając się do osób z Ukrainy Agata Kornhauser–Duda wyraziła radość, że znalazły one bezpieczne schronienie właśnie w Polsce, u swojego sąsiada. – Jestem dumna nie tylko jako Małżonka Prezydenta, ale jako Polka z postawy moich rodaków. To było pospolite ruszenie, nikogo nie trzeba było namawiać do wsparcia, jakie zostało Państwu udzielone. Mówi się, że przykład idzie z góry, ale w tym przypadku to zwykli ludzie postanowili pojechać na granicę, wydawać posiłki, organizować zbiórki – wyjaśniła podczas spotkania z uchodźcami.

Pierwsza Dama podkreśliła, że „Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej czyni bardzo wiele wysiłków w przestrzeni dyplomatycznej i międzynarodowej, by ten konflikt szybko się skończył”. Zapewniła też o bardzo dużej międzynarodowej solidarności w zakresie wsparcia humanitarnego. – Bardzo nam też pomaga Polonia na całym świecie – dodała.

029_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28528.jpg [701.84 KB]

Kancelaria Prezydenta zakwaterowała obywateli Ukrainy w prezydenckich ośrodkach, ale jak zaznaczała Pierwsza Dama, także cały czas przekazuje pomoc do Ukrainy. –Wysyłanie pomocy ułatwia nam akcja Pomocy Polakom na Wschodzie. W momencie wybuchu wojny wszyscy nasi darczyńcy i sponsorzy zgodzili się, by akcja przerodziła się w akcję solidarności z Ukrainą – akcentowała Małżonka Prezydenta. – Dzięki tej prowadzonej przez wiele lat inicjatywie udało się nawiązać bardzo wiele kontaktów, również w Ukrainie, dlatego staramy się łączyć z konkretnymi osobami w konkretnych miejscach i tam rozmawiać na temat potrzeb w danym rejonie i w danym momencie – tłumaczyła. Potrzeby są bardzo różne: od żywności, przez agregaty prądotwórcze, środki higieniczne, po sprzęt komputerowy do nauki on–line dla dzieci i młodzieży. Zaraz po niedawnej wizycie Pierwszej Damy i ministra Adama Kwiatkowskiego w Kamieńcu Podolskim, dzięki wsparciu przedsiębiorców i Polonii amerykańskiej udało się w to miejsce przekazać ponad sto komputerów, tabletów i laptopów dla uczniów, którzy w Kamieńcu schronili się przed działaniami wojennymi. We wtorek Pierwsza Dama mówiła o ewakuacji dużych grup dzieci chorych onkologicznie i nefrologicznie oraz ukraińskich sierot, w tym dotkniętych ciężkimi niepełnosprawnościami, które znalazły opiekę w Polsce i w innych krajach. 

038_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28810.jpg [464.64 KB]

Może Cię zainteresować Nowy Sołoniec: Spotkanie z Polakami mieszkającymi w Rumunii Rumunia. Spotkanie z polskimi nauczycielami Kamieniec Podolski–Ukraina: Spotkanie Małżonki Prezydenta z uchodźcami Kamieniec Podolski. Spotkanie z przedstawicielami lokalnych władz

– Mam nadzieję, że czują się tu Panie bezpiecznie. Taka świadomość jest na pewno bardzo ważna dla mężczyzn, których zostawiłyście Panie w Ukrainie, a którzy z takim hartem ducha bronią swojej ojczyzny – powiedziała Pierwsza Dama Supraślu. – Życzę Paniom wielu sił i mam nadzieje, że wkrótce uda się Wam powrócić do swojego kraju, do swoich bliskich. Jestem pewna, że Ukraina, która walczy nie tylko o własną wolność, ale o pokój dla całego wolnego świata, zwycięży – stwierdziła. 

04__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO28873.jpg [691.42 KB]

Pierwsza Dama obejrzała monaster i została zaproszona także do odwiedzenia części Akademii przeznaczonej obecnie dla gości z Ukrainy. Tam rozmawiała z nimi o okolicznościach, jakie przywiodły ich do Polski, o doświadczeniach wojny, tęsknotą za bliskimi, pobytem w Polsce. Dzieci mówiły o szkole, rówieśnikach i zajęciach organizowanych w ośrodku. 

Agata Kornhauser–Duda odwiedziła dzisiaj także świetlicę białostockiej Specjalistycznej Placówki Wsparcia Dziennego ELEOS, gdzie spotkała się z jej polskimi i ukraińskimi podopiecznymi. Małżonka Prezydenta dołączyła do maluchów podczas zajęć językowych, a o codziennej pracy i misji ośrodka rozmawiała z jego pracownikami, w tym uchodźcami z Ukrainy. Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej pomaga zarówno dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych jak też dorosłym, osobom wykluczonym, bezdomnym i ubogim. Obecnie bardzo mocno zaangażowany jest w pomoc uchodźcom. Do Ukrainy wysyła transporty ze wsparciem humanitarnym, w swoich placówkach organizuje też punkty pomocy rzeczowej, uruchomiono lekcje języka polskiego czy miejski Punkt Pomocy Tymczasowej Uchodźcom. Wspiera też działania Akademii Supraskiej w opiece nad przebywającymi tam uchodźcami.

09__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO29015.jpg [614.13 KB]

Może Cię zainteresować Rzym: wizyta w szpitalu dziecięcym Bambino Gesu Wizyta w Serocku Pierwsza Dama odwiedziła ukraińskie uchodźczynie

 

Wizyta Pierwszej Damy w Cerkwi pw. Zwiastowania NMP w Supraślu (1)
Wizyta Pierwszej Damy w Cerkwi pw. Zwiastowania NMP w Supraślu (2)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (3)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (4)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (5)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (6)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (7)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (8)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (9)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (10)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (11)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (12)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (13)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (14)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (15)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (16)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (17)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (18)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (19)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (20)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (21)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (22)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (23)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (24)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (25)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (26)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (27)
Wizyta Pierwszej Damy w Klasztorze Zwiastowania NMP w Supraślu (28)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (29)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (30)
Spotkanie Pierwszej Damy z uchodźcami (31)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (32)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (33)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (34)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (35)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (36)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (37)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (38)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (39)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (40)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (41)
Wizyta w świetlicy prowadzonej przez Prawosławny Ośrodek Miłosierdzia ELEOS Diecezji Białostocko–Gdańskiej (42)
002_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27610.jpg
005_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27744.jpg
006_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27783.jpg
007_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27800.jpg
008_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27825.jpg
009_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27847.jpg
010_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27889.jpg
011_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27906.jpg
013_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27958.jpg
014_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO27998.jpg
016_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28078.jpg
018_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28104.jpg
019_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28118.jpg
020_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28250.jpg
021_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO18839.jpg
023_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28265.jpg
024_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28274.jpg
025_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28299.jpg
026_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28305.jpg
027_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28338.jpg
028_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28473.jpg
029_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28528.jpg
030_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28554.jpg
031_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28561.jpg
032_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28582.jpg
033_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28620.jpg
034_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28636.jpg
035_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28659.jpg
036_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28742.jpg
037_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28802.jpg
038_Agata_Kornhauser-Duda_Suprasl_20220607_MBO28810.jpg
01__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO28828.jpg
02__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO28845.jpg
03__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO28876.jpg
04__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO28873.jpg
05__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO28880.jpg
06__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO28920.jpg
07__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO28929.jpg
08__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO28941.jpg
09__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO29015.jpg
10__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO29039.jpg
11__Agata_Kornhauser_Duda_Bialystok_20220607_MBO29070.jpg