Menu rozwijane

27 października 2021

Aktywne Koło Gospodyń Wiejskich z Zalesia w województwie lubelskim, mimo że jest młodą organizacją prężnie działa na rzecz lokalnej społeczności, pielęgnuje regionalne tradycje, wychodząc jednocześnie naprzeciw wyzwaniom współczesności. Członkinie koła odwiedziły Pałac Prezydencki rok temu, później łączyły się z Pierwszą Damą zdalnie. W środę Małżonka Prezydenta złożyła wizytę w Zalesiu, gdzie rozmawiała z paniami o działalności kobiecych stowarzyszeń na terenach wiejskich oraz uczestniczyła w warsztatach zielarskich.

Wizyta w Zalesiu - zdjęcie w treści artykułu nr 1

Gospodynie są organizatorkami życia w swojej społeczności, dbają o jej rozwój i promocję gminy. Biorą udział w konkursach, festiwalach, przeglądach, a do swoich działań włączają także najmłodszych mieszkańców gminy. – To, co bardzo podoba mi się w pań działalności, to integrowanie mieszkańców – mówiła Agata Kornhauser-Duda, która często, spotykając się z członkiniami Kół Gospodyń Wiejskich, podkreśla wyjątkowość tych organizacji i ich wpływ na lokalną społeczność.

Październik jest miesiącem walki z rakiem piersi, więc Pierwsza Dama zachęcała panie do profilaktyki i promowania dbania o zdrowie wśród innych kobiet. – Jesteście tu panie liderkami i najbardziej odpowiednimi osobami do zachęcania innych do regularnych badań – przekonywała Pierwsza Dama, przypominając, że wcześnie wykryty nowotwór może być całkowicie wyleczony.

Wizyta w Zalesiu - zdjęcie w treści artykułu nr 2

Dyskutowano też o wzroście przedsiębiorczości kobiet i aktywizacji mieszkanek wsi.

Panie podziękowały Małżonce Prezydenta za inicjatywę Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich, którego celem jest m.in. uhonorowanie kół za działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zadaniem konkursu jest też prezentacja i promocja aktywności KGW w zakresie podtrzymywania najbardziej wartościowych kulturowych tradycji regionalnych oraz przekazywania zainteresowania twórczością ludową kolejnym pokoleniom. Agata Kornhauser-Duda zapowiedziała już drugą edycję wydarzenia.

Dzisiaj członkinie koła zaprosiły Pierwszą Damę na warsztaty z wykorzystaniem ziół oraz zastosowania ziół w kuchni molekularnej, jak również do sporządzenia mieszanek ziołowych według receptur najstarszych mieszkanek gminy. Rozmawiano o konieczności podtrzymywania tradycji, ale też o rozwoju polskiej wsi i zmieniających się potrzebach jej mieszkańców.

Gospodynie podkreślały chęć podejmowania kształcenia i pracy zawodowej, rozwijania pasji, odkrywania talentów i łączenia życia rodzinnego z rozwojem osobistym i działaniami na rzecz wspólnoty. Koło współpracuje z władzami samorządowymi i Ochotniczą Strażą Pożarną, będącą gospodarzem świetlicy, w której odbyło się spotkanie.

Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (1)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (2)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (3)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (4)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (5)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (6)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (7)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (8)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (9)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (10)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (11)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (12)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (13)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (14)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (15)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (16)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (17)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (18)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (19)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (20)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (21)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (22)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (23)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (24)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (25)
Spotkanie Małżonki Prezydenta z członkiniami Aktywnego Koła Gospodyń Wiejskich w Zalesiu (26)
o2111907972.jpg
o421362944.jpg
o1757719049.jpg
o504606471.jpg
o390226679.jpg
o1359303481.jpg
o2054625628.jpg
o395120220.jpg
o957104931.jpg
o1121740623.jpg
o1957467868.jpg
o915472467.jpg
o866434303.jpg
o1436946399.jpg
o1092121532.jpg
o1667442659.jpg
o1446548965.jpg
o1357006608.jpg
o933720039.jpg
o812325506.jpg
o1456810644.jpg
o603654953.jpg
o1751494916.jpg
o563006214.jpg
o1123640934.jpg
o342007801.jpg
Może Cię zainteresować Konferencja „Koła Gospodyń Wiejskich - Liderki Bezpiecznej Wsi” Wizyta Prezydenta w Zalesiu