18 września 2021

Agata Kornhauser-Duda:

Szanowny Panie Ministrze,

Szanowni Członkowie obu komisji,

Drogie Panie i Drodzy Panowie: Uczestnicy konkursu wieńcowego o nagrodę Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

oraz Uczestnicy Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o nagrodę Małżonki Prezydenta RP,

Szanowni Państwo.

Jest mi ogromnie miło powitać Państwa, tym razem już oficjalnie, w Pałacu Prezydenckim, do którego przenieśliśmy nasze wydarzenie z dziedzińca ze względu na pogodę. Dziękuję przede wszystkim za Państwa obecność, pomimo tej niesprzyjającej aury.

Bardzo serdecznie gratuluję laureatom obu konkursów. Dla mnie, Szanowni Państwo, wszyscy jesteście zwycięzcami. Naprawdę nie potrafiłabym wybrać  i najlepszego koła i najpiękniejszego wieńca, więc tutaj ogromy ukłon w stronę jednej i drugiej komisji: bardzo serdecznie Państwu dziękuję za pracę, zaangażowanie i przede wszystkim za tak niezwykle profesjonalne podejście do obydwu konkursów.

Pozwolą Państwo, że w pierwszej kolejności odniosę się do dzisiejszego konkursu wieńcowego. Wieńce dożynkowe z jednej strony podziwiam za kunszt ich wykonania, za staranność, precyzję, ale jak mówiłam podczas rozmowy z członkami grupy wieńcowej z województwa kujawsko-pomorskiego, podziwiam Państwa za niezwykłą kreatywność. Nie jest łatwo sprostać surowym wymaganiom konkursu, a jednocześnie stworzyć bardzo oryginalny i piękny wieniec. Jednak wszystkim Państwu to się naprawdę udaje, tak więc bardzo za to dziękuję.

Dziękuję przede wszystkim za to, że ta piękna polska tradycja jest podtrzymywana. Trzeba powiedzieć, że w różnych kulturach to właśnie wieńcem czczono zakończenie jakiegoś przedsięwzięcia i stąd pochodzi powiedzenie koniec wieńczy dzieło. Chyba jednak nigdzie nie ma tak pięknych, tak bogatych i tak strojnych wieńców jak te nasze, polskie.

Jak powiedziałam, dziękuję za to, że Państwo podtrzymują tradycję, ale to też wielka Państwa zasługa, że ta tradycja - mam nadzieję - będzie kontynuowana, bo wiem, że Państwo edukują młode pokolenie. A to bardzo ważne, bo właśnie wieniec dożynkowy nadaje pracy rolnika odświętny, uroczysty charakter i poprzez ten wieniec rolnicy dziękują opatrzności za plon.

Już po raz drugi spotykamy się zarówno na konkursie wieńcowym, jak i na dożynkach w Pałacu Prezydenckim. Podczas, gdy w ubiegłym roku było to głównie spowodowane pandemią, to w tym roku już bardzo świadomie zorganizowaliśmy uroczystości właśnie tutaj, ponieważ pomyśleliśmy z mężem, że to właśnie stolica naszego kraju, tu gdzie bije jego serce, jak również siedziba prezydenta to najlepsze miejsca do tego, żeby pokazać i uświadomić wszystkim Polakom, że tradycja dożynek jest naszym wspólnym dziedzictwem i że praca rolników jest ważna dla nas wszystkich, wszystkich Polaków. Dlatego wszyscy powinniśmy dziękować za plony i przede wszystkim za Państwa codzienny trud. Dlatego z tego miejsca bardzo serdecznie za to dziękuję. Dziękuję Państwu także za to, że dają Państwo piękny przykład wspólnotowego działania. Doskonale zdaję sobie sprawę, że przygotowanie takiego wieńca to efekt pracy zespołowej, przykład przekazywania umiejętności wypracowywania wieńców z pokolenia na pokolenia, a przede wszystkim to wyraz dumy i przywiązania do własnych korzeni. Jeszcze raz za to dziękuję i gratuluję.

Jestem bardzo szczęśliwa, że udało mi się zainicjować Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich, który zgromadził tak wiele naprawdę znakomitych uczestników. Celem konkursu od samego początku było pokazanie wielopłaszczyznowej działalności kół. To wynikało także z moich doświadczeń, ponieważ przez 6 lat miałam okazję do bardzo częstych spotkań z kołami gospodyń wiejskich w całym kraju, ale także tutaj, w Pałacu Prezydenckim. Chciałam uhonorować tysiące pań, które są niezwykle aktywne. Oczywiście historia kół gospodyń wiejskich jest już bardzo długa, bo liczy sobie ponad 150 lat, ale nadal to właśnie koła są niesamowitą formą społecznej aktywności, to właśnie koła integrują lokalną społeczność, to koła działają na rzecz mieszkańców. To wreszcie koła są szkołą liderek i liderów. Musze przyznać, że coraz więcej panów wstępuje do kół i chyba będzie trzeba zmienić nazwę na koła gospodyń i gospodarzy wiejskich. Zresztą z tego co wiem, już niektóre organizację w swojej nazwie uwzględniają gospodarzy.

Dlaczego mówię o tej wielopłaszczyznowości. Są koła, które specjalizują się w wielu dziedzinach i to jest z jednej strony podtrzymywanie tradycji, zachowywanie zwyczajów, prezentowanie swoich talentów muzycznych, tanecznych, wokalnych, kulinarnych, ale to jest także działalność charytatywna, działalność integrująca mieszkańców i działalność edukacyjna.

Bardzo cieszę się, że mogą Państwo sprzedawać swoje lokalne wyroby, na to zezwala już ustawa, co mnie bardzo cieszy, bo to z kolei przyczynia się do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości, czyli tak zwanej społecznej ekonomii. Przede wszystkim bardzo serdecznie dziękuję paniom i panom za niezwykłą troskę o swoje dziedzictwo. Wszystkim Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie gratuluję, dziękuję za obecność, dziękuję że pomimo tej niesprzyjającej aury sprawiliście Państwo, że nam wszystkim stopy rwały się do tańca podczas konkursu wieńcowego i wprowadzili Państwo bardzo wiele ciepła, wbrew niezbyt ciepłej pogodzie. Dziękuję przede wszystkim za to, że przywieźli Państwo ze sobą cząstkę tego, z czego Państwo jesteście najbardziej dumni - cząstkę swojej małej ojczyzny, swojego zakątka Polski.

Bardzo za to dziękuję, wszystkiego dobrego!