Menu rozwijane

07 lutego 2022

W poniedziałek Małżonka Prezydenta odwiedziła zdalnie Dom Pomocy Społecznej w Koninie, by porozmawiać z mieszkańcami oraz pracownikami placówki. 

Dom Pomocy Społecznej w Koninie zapewnia całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym. Pierwsza Dama rozmawiała z pracownikami o prowadzonych w placówce terapiach, funkcjonowaniu jednostki i współpracy ze stowarzyszeniami, szkołami, przedszkolami. W spotkaniu uczestniczył wiceprezydent Konina.

Terapeuci mówili o zajęciach organizowanych dla mieszkańców w formie grupowej oraz terapii indywidualnej. – Mamy przygotowany plan na cały tydzień, ale każdy z mieszkańców może dołączyć do zajęć, które uważa za najbardziej interesujące – mówili. Dla osób w gorszej kondycji prowadzona jest terapia przyłóżkowa.

04__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJB_3641.jpg [447.43 KB]

Mieszkańcy mają do własnej dyspozycji kawiarnię, czytelnię, pokoje dzienne, podręczne kuchenki, mini pralnię, kaplicę. Na terenie placówki prowadzone są także dzienne domy pobytu dla seniorów i dla osób z chorobą alzheimera.

Jedną z najbardziej lubianych przez pensjonariuszy form terapii jest terapia zajęciowa, jak codzienny przegląd prasy, zajęcia kulinarne, plastyczne, prace ogrodnicze czy zdobnictwo i dekoratorstwo. Terapeuci mówili też o samopoczuciu psychicznym mieszkańców w czasie pandemii, spotkaniach z rodzinami, organizowanych dla mieszkańców atrakcjach i rozrywkach, jak udział w Narodowym Czytaniu. Korzystając z okazji Pierwsza Dama zaprosiła do podjęcia tej aktywności i w bieżącym roku, w którym wspólnie będziemy czytać „Ballady i romanse” Adama Mickiewicza; w dwusetną rocznicę pierwszej ich publikacji.

10__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJB_3757.jpg [509.74 KB]

Podczas łączenia z mieszkańcami Małżonka Prezydenta rozmawiała z nimi o ich zainteresowaniach, codziennym życiu, rehabilitacji, literaturze, gotowaniu, wcześniejszym życiu zawodowym. Pensjonariusze opowiadali o rodzinnej atmosferze w DPS, nawiązanych w ośrodku znajomościach, ciekawych aktywnościach, jak śpiew w chórze czy wyjazdy. Mówili o zainteresowaniu malarstwem, fotografią, wędrówkami górskimi, podzieli się też trudnymi doświadczeniami z okresu pandemii. Pierwsza Dama przyjęła zaproszenie mieszkańców do wizyty, kiedy sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli.

Może Cię zainteresować Wizyta Małżonki Prezydenta w Domu Pomocy Społecznej Prezes Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” z wizytą u Pierwszej Damy

 

Zdalne spotkanie Pierwszej Damy ze społecznością DPS w Koninie (1)
Zdalne spotkanie Pierwszej Damy ze społecznością DPS w Koninie (2)
Zdalne spotkanie Pierwszej Damy ze społecznością DPS w Koninie (3)
Zdalne spotkanie Pierwszej Damy ze społecznością DPS w Koninie (4)
Zdalne spotkanie Pierwszej Damy ze społecznością DPS w Koninie (5)
Zdalne spotkanie Pierwszej Damy ze społecznością DPS w Koninie (6)
Zdalne spotkanie Pierwszej Damy ze społecznością DPS w Koninie (7)
Zdalne spotkanie Pierwszej Damy ze społecznością DPS w Koninie (8)
Zdalne spotkanie Pierwszej Damy ze społecznością DPS w Koninie (9)
Zdalne spotkanie Pierwszej Damy ze społecznością DPS w Koninie (10)
01__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJB_3586.jpg
03__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJB_3598.jpg
04__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJB_3641.jpg
05__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJB_3621.jpg
07__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJB_3675.jpg
10__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJB_3757.jpg
11__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJB_3761.jpg
13__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJA_2829.jpg
15__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJA_2869.jpg
16__Agata_Kornhauser_Duda_Dom_Pomocy_Spolecznej_Konin_20220207_GJB_3829.jpg