Menu rozwijane

gja_2036_2.jpg [446.20 KB]

Usłyszeć Dzieci – akcja zainicjowana przez Małżonkę Prezydenta RP Agatę Kornhauser-Dudę, by zachęcić dorosłych do towarzyszenia dzieciom w trudnym procesie wychodzenia z izolacji, jak również w radzeniu sobie z problemami, które czas pandemii spowodował lub wyostrzył. 

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP został zainicjowany przez Pierwszą Damę i objęty Jej Honorowym Patronatem. Celem Konkursu jest ukazanie wielopłaszczyznowej działalności Kół Gospodyń Wiejskich w obszarach: społecznym, kulturalnym oraz edukacyjnym.

Konkurs Recytatorski „Słowem – Polska” skierowany do uczniów szkół polonijnych i polskich za granicą. Konkurs ma na celu zainteresowanie uczniów polską literaturą oraz kształtowanie w nich wrażliwości na piękno języka polskiego, a tym samym wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków za granicą. 

Konkurs Razem dla Seniorów ma promować i nagradzać najcenniejsze inicjatywy na rzecz osób starszych realizowane przez osoby prywatne i instytucje na szczeblu lokalnym i ogólnopolskim.

SZCZEGÓŁY: 

Inicjatywy

Inicjatywy