Menu rozwijane

– Konkurs jest doskonałym sposobem na promowanie ziemi świętokrzyskiej z jej niepowtarzalnymi smakami – napisała Pierwsza Dama.
Pierwsza Dama: Festiwal jest dowodem na to, z jak dużym zaangażowaniem wspierają Państwo i propagują edukację dzieci z rodzin polonijnych żyjących na angielskiej ziemi
Para Prezydencka: Ojciec jest dla dziecka pierwszym i najważniejszym gwarantem poczucia bezpieczeństwa. To wyjątkowo ważne w obecnych, niespokojnych czasach.
Życzę Państwu, by dzisiejsza konferencja zaowocowała nowymi rozwiązaniami, które powinny służyć dobru osób jeszcze zbyt często defaworyzowanych na rynku pracy.   
– Cieszę się, że pilotażowa edycja, pomimo trudności związanych z obostrzeniami epidemiologicznymi, spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży uczących się w polskich szkołach sobotnich – napisała Małżonka Prezydenta.
Para Prezydencka: W dniu sto szesnastych urodzin składamy Pani nasze najserdeczniejsze życzenia dobrego zdrowia, siły i pogody ducha.
Pierwsza Dama: Życzę, by ci uczniowie, którzy już wzięli udział w programie „Szkoła z Pasją Pomagania” kontynuowali pracę w wolontariacie, zachęcając równocześnie swoje koleżanki i kolegów do takiego działania.   
Pierwsza Dama: proszę przyjąć wyrazy najwyższego uznania za Państwa postawę i działania, które są nakierowane na pomoc drugiemu człowiekowi, zwłaszcza w tym niezwykle trudnym czasie, w którym cała Ukraina dotknięta jest barbarzyńskimi atakami wojsk rosyjskich.
Małżonka Prezydenta: Polska i Polacy dokładają wszelkich starań, aby pomóc naszym braciom Ukraińcom. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że wobec brutalności najeźdźców i skali inwazji potrzeby są ogromne.
– To szesnaste już spotkanie tak licznego grona osób świadczy o zasięgu oddziaływania oświaty polonijnej i jej skuteczności. Pragnę więc gorąco podziękować wszystkim Państwu za podtrzymywanie polskości na ziemi amerykańskiej, za krzewienie polskiej tradycji i kultury - napisała Pierwsza Dama.
– Nie sądziliśmy, że tu, w Europie, tuż u granic Unii Europejskiej, znowu znajdą się rozkazodawcy i wykonawcy tak straszliwych zbrodni, jak strzelanie do uciekających grup cywilów, masowe egzekucje, tortury, gwałty, uprowadzenia i rabunki – napisała Pierwsza Dama.
– Z uznaniem odnoszę się do Państwa działania nakierowanego na to, aby precyzyjnie opisać problemy, z którymi mamy tu do czynienia. Dziękuję również za wszystkie formy zaangażowania w pomoc młodym Polakom zmagającym się ze skutkami pandemii i obostrzeń sanitarnych – napisała Pierwsza Dama.
– Jako nauczyciel wiem, że misja, której się Państwo podjęli i którą z tak wielkim sukcesem realizują na co dzień, nie jest łatwa – napisała Małżonka Prezydenta.
– Jestem przekonana, że duch Patronki będzie czuwał nad Państwem, a odsłonięta dzisiaj pamiątkowa tablica będzie stale przypominała mieszkańcom Rzeszowa, jakiego formatu człowiekiem była bł. Natalia Tułasiewicz – napisała Małżonka Prezydenta.
– Wyczekując sprawiedliwego pokoju dla Ukrainy, nie szczędźmy wysiłków, aby zaradzić złu, które przyniosła ta straszna wojna – napisała Małżonka Prezydenta.

Inicjatywy

Inicjatywy