– Życzę wszystkim dzieciom, które będą się tutaj bawiły i uczyły, aby czas spędzony w żłobku oraz w przedszkolu był częścią prawdziwie szczęśliwego i beztroskiego dzieciństwa – napisała Pierwsza Dama.
Pierwsza Dama skierowała list do uczestników koncertu „Siła Miłości” zorganizowanego w rocznicę urodzin prof. Wandy Półtawskiej. – Chcę złożyć Pani Profesor wyrazy głębokiego szacunku – napisała.
List Małżonki Prezydenta do uczestników uroczystej inauguracji kolejnego roku działania Programu ZDOLNI Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
Agata Kornhauser-Duda: Z podziwem i uznaniem myślę o polskich Amazonkach, które swoim działaniem jednoczą inne kobiety i dają wiarę, że nawet z najtrudniejszej sytuacji życiowej można znaleźć wyjście.
Cieszę się, że uzdolniona artystycznie młodzież weźmie udział w warsztatach i będzie mogła rozwijać swoje talenty pod okiem wspaniałych pedagogów. Jestem przekonana, że to doświadczenie zaowocuje w przyszłości - napisała.
Pierwsza Dama jest patronką programu „Szkoła z Pasją Pomagania” prowadzonego przez krakowskie Hospicjum dla Dzieci Alma Spei. List o tej treści został wysłany do 32 szkół, które w tegorocznej edycji programu uzyskały certyfikat Szkoły z Pasją Pomagania.
– Bardzo doceniam współpracę Centrali Polskich Szkól Dokształcających z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową w Nowym Jorku. Przedstawiciele tej zasłużonej organizacji są obecni nie tylko w chwilach podniosłych, jak dziś – napisała Pierwsza Dama
Małżonka Prezydenta jest honorową patronką Lekkoatletycznych Mistrzostw Świata VIRTUS 2021 w Bydgoszczy. Z okazji otwarcia zawodów skierowała do uczestników list: Podziwiam Waszą niezwykłą solidarność zespołową i zapał do walki.
Biblioteki są miejscem niezastąpionym w życiu każdego lokalnego środowiska – napisała Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda.
Stanowią Państwo prawdziwy wzór do naśladowania. Wierzę, że Państwa determinacja pobudzi innych do działania i sprawi, że jeszcze więcej osób o szczerych sercach zajmie się zwierzętami, które zostały ciężko doświadczone – napisała Pierwsza Dama.
– Oświata polonijna to nie tylko inwestycja w budowanie pozycji Polonii, ale także kreowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w krajach, w których nasi Rodacy żyją i pracują – napisała Małżonka Prezydenta.
– Dzięki istnieniu społeczności Amazonek mogą Panie codziennie działać i pomagać pacjentkom w pokonywaniu choroby, budząc nadzieję na powrót do normalnego życia. Bycie częścią tej szczególnej wspólnoty dodaje kobietom siły – napisała Pierwsza Dama.
– Seniorzy tworzą ogromny kapitał społeczny. Państwa atuty to połączenie doświadczenia i mądrości życiowej z tym, co niesie współczesność – napisała Agata Kornhauser-Duda.
- Jestem pewna, że nasze dalsze wysiłki i współpraca w zakresie badań nad leczeniem chorób nowotworowych przyniosą same korzyści dla stosunków dwustronnych i pogłębią naturalną przyjaźń między Litwinami i Polakami - napisała Pierwsza Dama.
- Chciałabym przede wszystkim podziękować dyrekcji oraz całemu gronu pedagogicznemu za trud wkładany w codzienną pracę z podopiecznymi, za serce i zapał, z jakim podchodzą Państwo do swoich obowiązków - napisała Małżonka Prezydenta

Inicjatywy

Inicjatywy