Menu rozwijane

09 maja 2022

Do Organizatorów i Uczestników

Konferencji „Bądźcie awangardą Polski i świata. Pedagogia bł. Natalii Tułasiewicz”

 

Szanowni Państwo!

Dzisiejsze Państwa spotkanie jest pierwszym wydarzeniem z cyklu  „Nauczyciele w służbie Niepodległej”, który został zainicjowany przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty. Jest ono poświęcone postaci bł. Natalii Tułasiewicz, rzeszowiance, nauczycielce, polonistce, poetce i emisariuszce Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, która została zgładzona w obozie KL Ravensbrück w ostatnim roku II wojny światowej.

Natalia Tułasiewicz była osobą, która całym swoim życiem dawała świadectwo postawy patriotycznej, z której wypływało również jej przykładne oddanie się nauczycielskiemu powołaniu. Droga, którą kroczyła z odwagą i głębokim przekonaniem o słuszności obranego kierunku, doprowadziła do uznania jej niezaprzeczalnych zasług na polu pedagogiki, co uwieńczone zostało nadaniem 30 marca br. tej bohaterce tytułu Patronki Nauczycieli w Polsce.    

Życzę, by dobra i serdeczna atmosfera towarzyszyła Państwu podczas konferencji. Jestem przekonana, że duch Patronki będzie czuwał nad Państwem, a odsłonięta dzisiaj pamiątkowa tablica w Kościele farnym pw. św. Wojciecha i św. Stanisława będzie stale przypominała mieszkańcom Rzeszowa, jakiego formatu człowiekiem była bł. Natalia Tułasiewicz.