Menu rozwijane

08 czerwca 2022

Do Szkół uczestniczących  

w programie „Szkoła z Pasją Pomagania”

 

Drodzy Uczniowie,

Szanowni Nauczyciele.

Bardzo serdecznie gratuluję uzyskania certyfikatu „Szkoła z Pasją Pomagania”, który jest wyrazem uznania i wdzięczności za niesienie pomocy w akcjach zorganizowanych w ramach tegorocznego programu prowadzonego z powodzeniem od kilku lat przez Hospicjum dla Dzieci Alma Spei.

Chciałam gorąco podziękować w pierwszej kolejności uczniom, którzy włączyli się  do tej szlachetnej inicjatywy profilaktyczno–edukacyjnej, dzięki której wsparcie otrzymali podopieczni Hospicjum i ich rodziny. Ten ogrom zaangażowania i serce włożone w działanie pozostanie już na zawsze we wdzięcznej pamięci beneficjentów.

Słowa podziękowań kieruję także do kadry pedagogicznej za zmotywowanie uczniów do pracy na rzecz bliźniego, rozbudzanie w młodych ludziach wrażliwości na potrzeby innych, rozwijanie ich kreatywności i namawianie do podejmowania aktywności poza murami szkolnymi. Jestem dumna, również jako nauczycielka, że mają Państwo tak wspaniałych wychowanków, którzy nie wahają się spieszyć z pomocą wszędzie tam, gdzie jest oczekiwana.

Życzę, by ci uczniowie, którzy już wzięli udział w programie „Szkoła z Pasją Pomagania” kontynuowali pracę w wolontariacie, zachęcając równocześnie swoje koleżanki i kolegów do takiego działania.