Menu rozwijane

21 czerwca 2022

Do Organizatorów i Uczestników Konferencji
„Niepełnosprawni w środowisku pracy
– wyzwanie czy szansa”

Doceniając inicjatywę zorganizowania przez Państwową Inspekcję Pracy konferencji poświęconej kwestii zatrudniania na polskim rynku pracy osób z niepełnosprawnościami, bez wahania podjęłam decyzję o patronowaniu temu spotkaniu.

Kwestia zatrudnienia niepełnosprawnych, a tym samym ich integracji społecznej, leży mi na sercu, czemu dawałam wyraz, wspierając szereg przedsięwzięć podejmowanych w kraju na rzecz i dla dobra tego środowiska. Poznałam dobrze warunki życia i rehabilitacji tych osób i wiem, jak trudno im nadal odnaleźć się w życiu zawodowym i społecznym. Trafny jest zatem tytuł dzisiejszej konferencji – problem zatrudnienia niepełnosprawnych jest wyzwaniem, któremu trzeba sprostać, a z drugiej strony szansą na polepszenie ich kondycji życiowej. Dlatego zawsze dotąd wyrażałam moją wdzięczność wszystkim tym pracodawcom, którzy zatrudniają osoby niepełnosprawne, wypełniając wszystkie związane z tym warunki i zobowiązania w świetle przepisów prawnych. Ta prospołeczna postawa, okazane serce i realne prowadzenie odpowiedzialnej polityki personalnej są niezwykle cenne.

Trzeba więc stale zachęcać kolejnych pracodawców, by budowali wizerunek własnej organizacji jako przyjaznej i wrażliwej społecznie, która w sposób szczególny dba o rehabilitację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych czekających na wyjście z izolacji. Warto też poprawiać założenia systemowe, by skutkowały jeszcze lepszą ochroną praw osób niepełnosprawnych, a pracodawcom wytyczały kierunki działania.

Życzę Państwu, by dzisiejsza konferencja zaowocowała nowymi rozwiązaniami, które powinny służyć dobru osób jeszcze zbyt często defaworyzowanych na rynku pracy.   

Agata Kornhauser-Duda