Menu rozwijane

07 grudnia 2021

                                                                  Organizatorzy i Uczestnicy Gali Finałowej

                                                                  Konkursu „Solidarna Szkoła 2021”

 

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na Gali Finałowej Konkursu „Solidarna Szkoła 2021”. Składam wyrazy uznania szkołom – laureatom. Gratuluję otrzymanych tytułów i nagród i bardzo się cieszę na dzisiejsze spotkanie z Państwem w Pałacu Prezydenckim. Ale chcę też równie gorąco pogratulować wszystkim szkołom i osobom, które zaangażowały się w program stypendialny Fundacji św. Mikołaja. Z serca dziękuję twórcom tego dzieła i każdemu, kto dołożył swoją cegiełkę do realizacji przyświecającej mu wspaniałej idei.

Uważam, że zasady programu i konkursu, a przede wszystkim promowane przez nie postawy są godne naśladowania, dlatego z radością i satysfakcją sprawuję nad nimi honorowy patronat. Rokrocznie w tym szczególnym przedświątecznym czasie przypominają one, że wszyscy możemy być świętymi Mikołajami dla swojego najbliższego otoczenia. Wzajemnie się wspierając, umacniamy więzi łączące nasze wspólnoty lokalne i razem osiągamy znacznie więcej niż moglibyśmy osiągnąć pojedynczo.

Dzięki włączeniu w te działania różnych grup tworzących szkolną społeczność: nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów, a także tutejszych mieszkańców – przekonujemy się, jak wiele możemy dać sobie nawzajem, jak wiele zawdzięczamy innym, ale też jak wiele dobrego mamy im do dania. To ogromnie ważne, by dzieci i młodzież dorastały w świadomości, że nigdy nie są pozostawione samotnie
z własnymi potrzebami, problemami i brakami, bo zawsze mogą liczyć na pomoc bliskich i sąsiadów.

Wysoko cenię w tej inicjatywie również to, że aktywnie włączają się w nią lokalne społeczności z całej Polski i z rozmaitych miejscowości – wielkich, średnich i małych. 

Raz jeszcze dziękuję wszystkim szkołom, które wzięły udział w tegorocznej edycji programu Stypendium św. Mikołaja i Konkursie „Solidarna Szkoła” oraz wszystkim osobom, które je wsparły. I zachęcam do startu w kolejnych latach, by z owoców tego pięknego dzieła mogli czerpać następni utalentowani młodzi Polacy. Na nadchodzące Święta Bożego Narodzenia życzę Państwu zdrowia, spokoju i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2022.