08 listopada 2021

Organizatorzy i Uczestnicy
koncertu „Siła Miłości”
w setną rocznicę urodzin
Profesor Wandy Półtawskiej
w Krakowie

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa, przybyłych na obchody setnych urodzin Pani Profesor Wandy Półtawskiej i dedykowany Jej z tej okazji koncert „Siła Miłości”.

W imieniu własnym i mojego męża przesyłam Czcigodnej Jubilatce gratulacje i najlepsze życzenia. Mieliśmy zaszczyt i wielką radość złożyć je Pani Profesor osobiście w dniu urodzin. Gorąco dziękuję za to i za wcześniejsze spotkania. Oboje z mężem ze szczególnym wzruszeniem wspominamy trzeciomajowe święto w 2016 roku, kiedy gościliśmy Panią Profesor w Pałacu Prezydenckim na uroczystości wręczenia Orderu Orła Białego.

Pozostaję pod wielkim wrażeniem dokonań zawodowych i naukowych oraz społecznych Pani Profesor Wandy Półtawskiej, a przede wszystkim Jej postawy – zawsze pełnej poświęcenia dla bliźnich i zarazem bezkompromisowej w respektowaniu wartości chrześcijańskich
i patriotycznych. Chcę dzisiaj złożyć Pani Profesor wyrazy głębokiego szacunku. Jako Polka i małżonka Prezydenta jestem dumna z tego, że mamy tak wspaniałą Damę najwyższego odznaczenia Rzeczypospolitej.

We wrześniu tego roku minęła osiemdziesiąta rocznica wyruszenia z Lublina do Ravensbrück transportu, w którym Wanda Półtawska znalazła się wśród aresztowanych harcerek Szarych Szeregów. Tak rozpoczęły się blisko cztery lata obozowej gehenny, niewyobrażalnych cierpień, ale też heroicznego oporu i solidarności z innymi uwięzionymi kobietami. Dziś swój wyjątkowy jubileusz setnych urodzin świętuje Pani Profesor w gronie rodziny, bliskich, przyjaciół. Uczczeniu Pani zasług i całej drogi życiowej jest poświęcony obecny koncert „Siła miłości”, oparty na twórczości więźniarek głównego obozu koncentracyjnego dla kobiet w III Rzeszy Niemieckiej.

Cieszę się, że po przerwie spowodowanej pandemią dziesiąta edycja tego cyklicznego wydarzenia może znów odbyć się na żywo, z udziałem publiczności i artystów. Przesyłam pozdrowienia organizatorom – środowisku weteranek KL Ravensbrück. W mojej pamięci na trwałe zapisało się spotkanie z Paniami w 2018 roku podczas obchodów 73. rocznicy wyzwolenia obozu. Rozmowy, które wtedy prowadziłyśmy, były pełne bolesnych wspomnień, prawdy o zbrodniach popełnionych przez hitlerowców, ale nade wszystko mądrości. Dziękuję za to, że chcą Panie dzielić się tymi najtrudniejszymi doświadczeniami. Pamiętając o ogromie bólu niewinnych ofiar, łączę się z Państwem w przekonaniu, że miłość jest silniejsza od nienawiści – i ostatecznie zwycięża.

Raz jeszcze gratulując Czcigodnej Jubilatce, z serca życzę Pani Profesor oraz wszystkim Państwu wiele zdrowia, radości, pogody ducha i wszelkiej pomyślności.