Menu rozwijane

26 października 2019

                                                               Do Uczestników inauguracji

                                                               Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym

                                                               Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

                                                               w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo!

Program Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci jest wyjątkową w skali kraju inicjatywą wspierania uzdolnionej, pełnej pasji polskiej młodzieży, dlatego z głębokim przekonaniem objęłam go moim patronatem.

Pragnę podkreślić, że kilkudziesięcioletnie starania oraz efekty pracy całej społeczności Funduszu i jego Zarządu są dobrze widoczne i zasługują na gorące podziękowania oraz słowa najwyższego uznania. Dzięki Programowi wsparcie otrzymało już ponad 6 tysięcy młodych osób, które odnoszą znaczące sukcesy w rożnych dziedzinach na całym świecie. Buduje to pozytywny wizerunek naszego kraju, z czego my wszyscy możemy czuć się dumni. Mnie osobiście, jako pedagoga, napawa optymizmem i radością fakt, że tak wielu mądrych i utalentowanych młodych ludzi może bez przeszkód się rozwijać i kontynuować kształcenie na coraz wyższym poziomie. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to wszystko umożliwia, otwierając podopiecznym drogę do zdobywania upragnionych celów. Z Programu korzystają co roku młodzi ludzie, którzy często po latach, już jako jego absolwenci, przekazują swoją wiedzę i doświadczenie nowym stypendystom. Ta swoista sztafeta pokoleniowa jest pięknym przykładem kontynuacji i angażowania się w to niezwykle cenne przedsięwzięcie osób, które wcześniej zostały otoczone opieką Funduszu.

Dziękuję wszystkim osobom pracującym w Funduszu i z nim związanym, profesorom i opiekunom za serce, pasję i niezwykłą życzliwość, którymi obdarzają swoich wychowanków. Życzę Państwu, by Program, który opiera się na organizowaniu niezliczonych spotkań i zajęć przez naukowców, twórców, działaczy społecznych oraz studentów, był dalej prowadzony z tak spektakularnymi rezultatami i osiągnięciami jak dotychczasowe.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości, a szczególnie ciepło wykonawców koncertu, który uświetni i umili Państwu spotkanie w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego.