Menu rozwijane

23 maja 2019

                                                        Uczestnicy uroczystości pogrzebowych

                                                        śp. Siostry Laurencji - Stanisławy Adamiec

                                                        w Warszawie

Szanowni Państwo!

Z głębokim smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci śp. Siostry Laurencji – Stanisławy Adamiec. Odeszła w setnym roku życia, po 80 latach posługi w Zgromadzeniu Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Żegnamy dzisiaj osobę, która swoje siły duchowe i cielesne poświęciła służbie Bogu, Kościołowi i bliźnim.

Miałam zaszczyt i przyjemność spotkać Siostrę Laurencję jeszcze całkiem niedawno, goszcząc z okazji Święta Niepodległości w przedszkolu Zgromadzenia na warszawskich Płudach. Przekonałam się wówczas naocznie, jak wspaniałe owoce przynosi praca wychowawcza i formacyjna sióstr, przekazujących podopiecznym tradycyjne zasady chrześcijańskie i patriotyczne. Panująca tam serdeczna atmosfera to bez wątpienia w znacznej mierze zasługa Siostry Laurencji, która przez wiele lat była przełożoną domu zakonnego i kierowała domem dziecka.

Na zawsze zachowam w pamięci Jej szczególny charyzmat, który w tych ostatnich – jak się okazało – miesiącach życia uwidaczniał się w życzliwym uśmiechu i nielicznych, ale tak wiele znaczących słowach. Mimo niezwykle trudnych przeżyć, jakich doświadczyła w młodości, podczas okupacji niemieckiej – ratując od Zagłady dzieci żydowskie i będąc więźniarką obozu Ravensbrück – aż do samego końca zachowała pogodę, spokój i głęboką, wewnętrzną radość, które udzielały się Jej otoczeniu. Głęboko wierzę, że Siostra Laurencja cieszy się teraz największą nagrodą, jaka czekała na Nią za wszystko – i tak wiele! – dobrego, które uczyniła tu, na ziemi.

Siostry, Bliskich i Przyjaciół Zmarłej proszę o przyjęcie wyrazów głębokiego współczucia.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci!