Menu rozwijane

19 maja 2022

Do Organizatorów i Uczestników

konferencji „Wyzwania edukacji polonijnej”

Szanowni Państwo!

Żałuję bardzo, że nie jestem teraz z Państwem i nie mogę uczestniczyć w rozpoczynającej się konferencji.

Jako nauczyciel wiem, że misja, której się Państwo podjęli i którą z tak wielkim sukcesem realizują na co dzień, nie jest łatwa. To trudne wyzwanie dla całego środowiska szkolnego. Misja Dyrektora Szkoły Polskiej to nie tylko zadanie związane z przekazywaniem samej wiedzy, rozwijaniem umiejętności i zainteresowań uczniów, lecz także – a może przede wszystkim – z kształtowaniem ducha młodych ludzi w poszanowaniu i miłości wobec swojej, nieraz odległej, Ojczyzny, Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję Państwu za codzienny trud i niezwykłe zaangażowanie, które wkładają Państwo w nauczanie języka polskiego, polskiej historii i literatury, w kultywowanie polskiej kultury i tradycji, a także za umacnianie polskiej tożsamości wśród dzieci i młodzieży polonijnej na całym świecie. Dziękuję również za szerzenie polskości w środowisku polonijnym, w którym obecnie Państwo pracują.

Często powtarzam, że uczniowie mieszkający w Polsce powinni uczyć się postaw patriotycznych od swoich rówieśników mieszkających za granicą. Uważam, że to jest wielka Państwa zasługa i za to serdecznie Państwu dziękuję.

Wierzę, że zaplanowane podczas konferencji aktywności będą owocne, a Państwo wrócą do swoich uczniów w szkołach polskich z nowymi pomysłami i entuzjazmem.

Serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam i gorąco zapraszam do zwiedzenia jutro Pałacu Prezydenckiego.