24 czerwca 2021

 

Do Uczestników Balu Maturalnego
szkół polonijnych Wschodniego Wybrzeża
Stanów Zjednoczonych Ameryki

Szanowna Pani Prezes,

Szanowni  Dyrektorzy Szkół Polonijnych,

Szanowne Grono Pedagogiczne,

Drodzy Maturzyści,

Szanowni Państwo,

w imieniu Męża, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy oraz własnym bardzo ciepło pozdrawiam wszystkich Państwa uczestniczących w tradycyjnym, bo zorganizowanym już po raz trzynasty, Balu Maturalnym, uczniów szkół polonijnych działających na Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczonych Ameryki, nad którymi z troską od blisko stu lat pieczę sprawuje Centrala Polskich Szkół Dokształcających w Nowym Jorku.

Słowa szczególnie serdecznych pozdrowień kieruję do tegorocznych maturzystów, którzy pamiętając o swoich polskich korzeniach, zadali sobie trud poznania polskiej mowy, historii i dziedzictwa narodowego, naszych pięknych tradycji i obyczajów. Jestem pełna uznania dla Waszego zaangażowania, konsekwencji i wytrwałości. To dla mnie szczególnie ważne dzisiaj, gdy stoicie u progu dorosłości, a do egzaminu dojrzałości i zakończenia edukacji w szkole polonijnej pozostało niewiele dni.

Chociaż ogólnoświatowa pandemia wywołana koronawirusem SARS-CoV-2 zmieniła rzeczywistość, w której dotychczas żyliśmy w bardzo wielu wymiarach to cieszę się, że zaczynamy wracać do normalności. Myślę, że jedną z oznak powrotu do codzienności, którą znamy i do której bardzo tęsknimy jest także dzisiejszy Bal Studniówkowy. Chciałabym, abyście spędzili ten uroczysty wieczór - rozpoczynany zgodnie ze staropolską tradycją w rytmie poloneza - w radosnym nastroju wynikającym z poczucia wspólnoty, a przede wszystkim z obecności ludzi szczególnie Wam drogich i bliskich: rodziców, nauczycieli, wychowawców, dyrektorów szkół, a także szkolnych koleżanek, kolegów i przyjaciół. Tego Wam życzę z całego serca. Wierzę, że ten wspólny czas pozostanie w pamięci wszystkich obecnych jako jedno z najmilszych wspomnień.

Bardzo serdecznie pozdrawiam Organizatorów dzisiejszego Balu oraz wszystkich, którzy przyczynili się do uświetnienia tego wyjątkowego wydarzenia. Bardzo doceniam współpracę Centrali Polskich Szkól Dokształcających z Polsko-Słowiańską Federalną Unią Kredytową w Nowym Jorku. Przedstawiciele tej zasłużonej organizacji są obecni nie tylko w chwilach podniosłych, jak dziś. Uczestniczą w życiu społeczności szkolnych na co dzień, udzielają realnego wsparcia. Dziękuję dyrektorom szkół, nauczycielom i wychowawcom za tę wielką troskę o dobro wspólne, jakim jest wychowanie dzieci i młodzieży w duchu polskości.

Szczególne wyrazy wdzięczności i uznania składam na ręce Rodziców i Dziadków tegorocznych maturzystów. To Państwo byliście pierwszymi, którzy tu, na amerykańskiej ziemi uczyli polskości, potem przez wiele lat nie szczędziliście trudu, aby zadbać o zachowanie żywych więzi dzieci i wnuków z Polską.  Jestem przekonana, że wychowanie w kręgu dwóch kultur, znajomość języków i tradycji przyczynia się do wszechstronnego rozwoju młodych ludzi, czyniąc ich gotowymi do podejmowania najtrudniejszych wyzwań współczesnego świata.

Z tej wyjątkowej okazji, w imieniu Męża, Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz własnym, życzę wszystkim Państwu zgromadzonym w tej sali wspaniałej zabawy i wielu niezapomnianych wrażeń, a przede wszystkim zdrowia i wszelkiej pomyślności. Maturzystom życzę sukcesów na egzaminie dojrzałości oraz powodzenia w realizacji ambitnych celów, dalszych planów i zamierzeń. Życzę także odwagi w dążeniu do spełniania marzeń.

Może Cię zainteresować Wideokonferencja Pary Prezydenckiej z przedstawicielami środowisk polonijnych Dzień Flagi RP oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą [PL/EN]