Menu rozwijane

10 września 2022

Do Uczestników i Organizatorów

wydarzenia „Największy obwarzanek w Polsce i na świecie”

 

Szanowni Państwo!

 

Z dużą przyjemnością objęłam dzisiejsze wydarzenie honorowym patronatem, dlatego ogromnie żałuję, że nie mogę być teraz z Państwem w Sulisławicach i dopingować osoby, które przystąpią do wypieku małopolskiego obwarzanka, by pobić dotychczasowy rekord w jego wielkości.

W ciągu ostatnich siedmiu lat miałam przyjemność poznać Koła Gospodyń Wiejskich z różnych regionów kraju, z licznych miejscowości. To są zawsze fantastyczne spotkania. Każde z nich daje mi wielki zastrzyk pozytywnej energii i jest wspaniałą okazją, aby przekonać się o twórczej sile sąsiedzkich więzi, a szczególnie o inspirującej roli kobiet w lokalnych społecznościach. Dzięki tym kontaktom miałam sposobność poznania miejscowych tradycji, kultur, zwyczajów i smaków.

Cieszę się ogromnie, że sulisławickie gospodynie postanowiły założyć Koło Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy, co dobitnie świadczy o roli mężczyzn, jaką odgrywają w ruchu lokalnym. Dziękuję za to docenienie aktywności panów. Państwa młode koło, bo działające od trzech lat, może już poszczycić się wieloma interesującymi inicjatywami. Są Państwo liderami w swojej miejscowej wspólnocie. Mają Państwo wiele umiejętności, a przede wszystkim pasję działania dla dobra wspólnego, która wynika ze spontanicznej potrzeby serca. To łączenie w sposób harmonijny dawnych nurtów ze współczesnością stanowi atrakcję przede wszystkim dla młodego pokolenia, o którym Państwo nie zapominają. Wyrazem tego jest powołanie przez Państwa do życia pierwszego w Polsce Dziecięcego Koła Gospodyń Wiejskich i Gospodarzy. Ten ogromny potencjał trzeba chronić, byśmy mogli zawsze cieszyć się bogactwem oryginalnej kultury wiejskiej.

Życzę Państwu kolejnych lat owocnej działalności. Niech Koło pozostanie miejscem spotkań, wzajemnej pomocy i wspólnej pracy na rzecz środowiska, z którego wyrosło.