01 września 2020

                                                                                       Do Uczestników

                                                                                       Wojewódzkiej Inauguracji

                                                                                       Roku Szkolnego 2020/2021

Szanowni Państwo!

Jest mi niezmiernie miło zwrócić się do wszystkich Państwa obecnych na Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2020/2021, która ma miejsce w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich.

Cieszę się bardzo, że to właśnie w tej placówce publicznej, gdzie pobierają naukę i są wychowywani uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną, rozpoczyna się uroczyście rok szkolny w województwie lubuskim. Z moich licznych dotychczasowych wizyt w ośrodkach kształcenia specjalnego wyniosłam wiele dobrych wspomnień i budujących doświadczeń. Przekonałam się, jak ważne są specyficzne umiejętności, którymi muszą wykazać się nauczyciele w takich szkołach. Chciałabym więc przede wszystkim podziękować dyrekcji oraz całemu gronu pedagogicznemu za trud wkładany w codzienną pracę z podopiecznymi, za serce i zapał, z jakim podchodzą Państwo do swoich obowiązków. Proszę przyjąć słowa mojego najwyższego uznania dla Państwa zaangażowanej postawy.      

Życzę, by ten rok, który przypada w okresie utrzymującej się epidemii, przyniósł Państwu mimo wszystko dużo satysfakcji, uczniom zadowolenie z postępów w kształceniu się i zdobywaniu nowych, praktycznych umiejętności życiowych, a rodzicom radość z osiągnięć swoich dzieci. Wierzę, że lata spędzone w murach tej przyjaznej szkoły pozostaną na zawsze w życzliwej pamięci tych, którzy ją w przyszłości opuszczą.

Pozdrawiam również obecnych na dzisiejszej uroczystości samorządowców, życząc Państwu owocnej pracy dla dobra środowiska lokalnego.