Menu rozwijane

11 maja 2018

Do Instruktorek i Instruktorów
Nieprzetartego Szlaku

 

Szanowni Państwo!

Nieprzetarty Szlak święci w tym roku swoje 60-lecie. Jego historia jest zapisem pięknych lat działalności na rzecz słabszych i niepełnosprawnych.

Wsparcie potrzebujących to wyzwanie, które w sposób dla siebie naturalny  podjęło harcerstwo, ponieważ jest związkiem, który ma wpisane w podstawy swojej działalności niesienie pomocy bliźnim. 

Swoją postawą i codzienną wychowawczą pracą dają Państwo świadectwo słowom harcmistrza Aleksandra Kamińskiego, który stwierdził, że „być wychowawcą – znaczy dawać, służyć, pomagać, inspirować”. Będąc wiernymi etosowi harcerskiemu, wypełniają Państwo tę spuściznę rzetelnie i w całości. 

Jestem ogromnie wdzięczna za tę niełatwą często służbę, która jednak przynosi Państwu dużo zadowolenia i satysfakcji, a podopiecznym wielką radość i poczucie, że nie są osamotnieni w swoim świecie.  

 Życzę Państwu dalszego przecierania jeszcze nieprzetartych, nowych szlaków, bo zawsze czeka ktoś z nadzieją na gest pomocy i wyciągniętą przyjaźnie dłoń. Pozostańcie Państwo wierni swoim przekonaniom i wyznawanym zasadom.

Czuwaj!

 

Agata Kornhasuer-Duda

Może Cię zainteresować Odznaczenia dla zasłużonych dla rozwoju Nieprzetartego Szlaku