Menu rozwijane

19 stycznia 2019

                                                                                      Do Uczestników

                                                                                      balu charytatywnego

                                                                                      Towarzystwa Strzeleckiego

                                                                                      Bractwo Kurkowe

                                                                                      w Krakowie

Szanowni Państwo!

Cieszę się bardzo, że bal krakowskiego Towarzystwa Strzeleckiego Bractwo Kurkowe został po raz kolejny zorganizowany zgodnie z sięgającą dziewiętnastego wieku tradycją.

Głęboko doceniam działalność filantropijną Towarzystwa i dziękuję wszystkim wrażliwym i hojnym ludziom, takim jak Państwo, za to, że zdecydowali się wziąć udział w dzisiejszym balu charytatywnym, z którego dochód zasili konto Fundacji Dorastaj z Nami. Dzieci, będące pod opieką tej organizacji, otrzymają tym samym, oprócz konkretnego wsparcia, coś znacznie ważniejszego i cennego – wiarę w ludzi o wielkich sercach.

Pragnę pogratulować Towarzystwu Strzeleckiemu, że potrafi zgromadzić wokół siebie tak wiele osób gotowych do niesienia pomocy tym, którzy jej oczekują. Ta szlachetna misja, która przyświeca Towarzystwu od lat, za każdym razem pogłębia wiarę w ludzi dobrej woli i odruch solidarności ze słabszymi i będącymi w potrzebie.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w Nowym Roku 2019 i kontynuowania wielkiego dzieła dobroczynności.