Menu rozwijane

14 czerwca 2019

                                                                                      Do Uczestników obchodów

                                                                                      30-lecia Stowarzyszenia Transplantacji Serca

                                                                                      im. Profesora Zbigniewa Religi

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie gratuluję Stowarzyszeniu Transplantacji Serca im. Profesora Zbigniewa Religi 30-lecia istnienia.

Społeczna organizacja, założona 30 lat temu przez Profesora Zbigniewa Religę, bardzo efektywnie i aktywnie rozpowszechnia do dziś metody leczenia poprzez przeszczepy. Ta aktywność, oprócz ściśle związanej z kardiochirurgią i transplantologią, sprowadza się również do udzielania pomocy niepełnosprawnym, prowadzenia rehabilitacji, wspomagania badań naukowych oraz działalności publicystycznej i informacyjnej, uczestniczenia w prozdrowotnych kampaniach społecznych, współpracy ze szkołami o profilu medycznym, organizowania zjazdów i szkoleń oraz współpracy z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi. Żywym świadectwem tej pracy są konkretne osoby, również te, które zostaną dzisiaj odznaczone. Składam Państwu z tej okazji gorące gratulacje.

Istnienie organizacji o tak bogato rozbudowanej działalności i szerokim wachlarzu świadczonych usług jest nie do przecenienia, za co należą się Państwu wyrazy najgłębszego szacunku i słowa uznania. Proszę przyjąć ode mnie pozdrowienia i życzenia dalszego, równie pomyślnego i dynamicznego jak dotąd rozwoju Stowarzyszenia.

Niech dzisiejsza uroczystość będzie dla Państwa przede wszystkim okazją do wspólnego świętowania, a także źródłem przyjemności z bycia razem i wspominania minionych lat.