Menu rozwijane

08 czerwca 2019

                                                                                       Do Uczestników Gali Jubileuszowej

                                                                                       z okazji 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

Szanowni Państwo!

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci świętuje 100-lecie istnienia. Nie ma większej od TPD i bardziej rozpoznawalnej organizacji, która zajmuje się wszechstronnie kondycją dziecka w Polsce od początku odzyskania przez nasz kraj niepodległości w 1918 roku.

Przez te wszystkie lata Towarzystwo udowodniło swoją aktywnością, że w pełni zasługuje na najwyższy szacunek i słowa ogromnego uznania. Podjęte od samego początku kreatywne i dynamiczne działania Towarzystwa w celu organizowania różnych form opieki nad dziećmi w potrzebie zaowocowały stworzeniem nowoczesnego modelu pomocy, który obowiązuje w całym kraju do dzisiaj. Nieocenione są zasługi Towarzystwa w budowaniu podstaw systemu oświaty i opieki. Przedszkola, żłobki, poradnie, kolonie, ośrodki adopcyjne funkcjonują w Polsce dzięki innowacyjnym rozwiązaniom wdrożonym wiele lat temu przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Organizacja nie zapomina też o całych rodzinach, wspierając je i pomagając, gdy te muszą przezwyciężać trudy i sytuacje kryzysowe. Niektóre z tych rodzin opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi i młodzieżą. One też mogą liczyć na zainteresowanie i skuteczną pomoc TPD.

Liczni specjaliści, wychowawcy i pedagodzy, którzy przez miniony okres wykazali się wytrwałą pracą dla dobra dzieci, jak również ci, którzy nadal nie ustają w swoich działaniach opiekuńczych, stanowią podstawowe ogniwo w działalności Towarzystwa. Bardzo gorąco pozdrawiam więc wszystkich Państwa i dziękuję za tę godną naśladowania postawę prospołeczną. Niech mi będzie wolno najserdeczniej pogratulować tym z Państwa, którzy odbierają dzisiaj odznaczenia państwowe, resortowe, organizacyjne i okolicznościowe. Państwa wyjątkowe zaangażowanie pozwala wierzyć, że stojące przed Towarzystwem kolejne lata i wyzwania będą owocować sukcesami równymi obecnym, a każde potrzebujące dziecko znajdzie schronienie pod skrzydłami tej wyjątkowej organizacji.                          

Nie zapominajmy, że dzieci są naszym najwyższym dobrem i przyszłością tego kraju.