Menu rozwijane

05 czerwca 2019

                                                              Do Uczestników

                                                              uroczystości 20-lecia Stowarzyszenia

                                                              „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa”

Szanowni Państwo!

Gratuluję serdecznie Stowarzyszeniu „Łódzkie Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” pięknej, wieloletniej aktywności dla dobra pacjentów i ich rodzin. Dzięki Państwa pomocy wielu chorych z niewydolnością oddechową otrzymało dotychczas godną opiekę i wsparcie duchowe, tak niezbędne w trudnych chwilach.

Państwa Hospicjum jest miejscem przyjaznym dla pacjentów, gdzie opiekunowie niosą ulgę w bólu i pielęgnują cierpiących, stwarzają im rodzinną atmosferę, wypełniając jednocześnie humanitarną misję. Dzieje się to za sprawą wielu ludzi dobrej woli – pracowników, wolontariuszy, darczyńców i przyjaciół. Państwa wiedza, głębokie zaangażowanie, wrażliwość i służenie chorym są warte słów najwyższego uznania. Codziennie oddają Państwo cząstkę siebie bliźniemu, który doświadcza choroby. To szczególny dar posługi.

Składam wszystkim osobom z „Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci – Łupkowa” i tym, którzy z Państwem współpracują, podziękowania za dwadzieścia lat działalności, za codzienną uwagę i czuwanie nad pacjentem. Dziękuję za dawanie nadziei, za ciepło i dobre słowo.

Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo gorąco, życząc wspaniałego jubileuszu i kontynuowania działalności w kolejnych latach. Zawsze ktoś czeka i będzie czekał na wsparcie i pociechę.