Menu rozwijane

28 września 2019

                                                                                       Do Uczestników

                                                                                       Jubileuszu 15-lecia istnienia

                                                                                       Szkoły Polskiej na Węgrzech

       

     

Szanowni Państwo!

Dziękuję serdecznie za zaproszenie na obchody 15-lecia istnienia Szkoły Polskiej na Węgrzech. Składam Państwu z tej okazji gratulacje i pozdrawiam wszystkie osoby obecne na uroczystości jubileuszowej. 

15 lat to dostatecznie długi czas działalności, by wrócić pamięcią do początków, kiedy to Państwa placówka przekształcała się ze szkółki niedzielnej w model szkoły z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj spełnia ona warunki szkoły nowoczesnej, która może pochwalić się dobrym poziomem nauczania języka polskiego, wychowywaniem uczniów w duchu patriotycznym i rozbudzaniem zainteresowań związanych z historią i kulturą Polski. Na pochwałę zasługują wysiłki dyrekcji i pedagogów, by stale zachęcać uczniów do podejmowania różnych prac i brania udziału w konkursach rozszerzających ich wiedzę o Polsce, dzięki czemu lepiej poznają polskie tradycje i obyczaje. Wysoko cenię to, że dbają Państwo, by młodzi ludzie utrzymywali kontakty z rówieśnikami w kraju przodków, przyczyniając się tym samym do pogłębiania przyjaźni między Polską i Węgrami. Jest to dla nich wspaniała lekcja tolerancji i otwartości na świat. 

Jubileusz to też najlepszy moment do złożenia podziękowań. Pragnę więc wyrazić moją głęboką wdzięczność za rzetelną i zaangażowaną pracę grona pedagogicznego. Życzę Państwu dalszych sukcesów edukacyjnych i wychowawczych, uczniom zaś, by pobyt w szkole przynosił dużo satysfakcji z osiągnięć w nauce i był źródłem wielu codziennych, zwykłych radości.