Menu rozwijane

19 października 2019

                                                               Do Uczestników

                                                               uroczystości wmurowania kamienia węgielnego

                                                               pod budowę Domu Mocarzy

Szanowni Państwo!

Mam ciągle w żywej pamięci moje dwa spotkania z siostrami, wychowawcami i podopiecznymi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego oraz Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Mocarzewie. Dowiedziałam się wtedy o inicjatywie wybudowania Domu Mocarzy. Dzisiaj nadszedł uroczysty moment wmurowania kamienia węgielnego pod jego budowę. Moja radość z tego powodu jest ogromna.

Cieszę się bardzo, że w końcu powstanie ten wymarzony przez Państwa Dom, w którym znajdą schronienie i opiekę absolwenci tutejszej szkoły. To ogromna ulga dla sióstr, wychowawców, podopiecznych i ich rodzin, ale dzisiejsza uroczystość nie byłaby możliwa, gdyby nie wsparcie tysięcy darczyńców i ludzi dobrej woli, którym leżał na sercu niepewny do tej pory los niepełnosprawnych. Jak ważne jest postawienie takiego domu, w którym panuje rodzinna atmosfera i prawdziwa troska będąca odpowiedzią na wszystkie potrzeby mieszkańców, nie trzeba nikogo przekonywać. Wiemy, że brakuje jeszcze w Polsce takich ośrodków. Niech więc przyszły Dom Mocarzy stanie się impulsem i wzorem dla innych, w jaki sposób podejmować i realizować podobne przedsięwzięcia dla dobra niepełnosprawnych.

Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie i jestem pewna, że nowy Dom będzie wspaniale służyć swoim mieszkańcom, że stanie się prawdziwym domem rodzinnym, gdzie każdy ma swoje miejsce, czuje się bezpiecznie i jest otoczony bezwarunkową miłością. Jestem pewna, że uda się Siostrom skupić wiele wrażliwych osób wokół tej słusznej sprawy, że przy zaangażowaniu sił i zgromadzeniu niezbędnych środków budowa Domu będzie mogła zakończyć się sukcesem.