06 czerwca 2021

Do Uczestników
uroczystości otwarcia
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Stoczku

Szanowni Państwo,

Bardzo żałuję, że nie mogę razem z Państwem wziąć udziału w dzisiejszej uroczystości oficjalnego otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Stoczku.

Ogromnie się cieszę, że powstała placówka w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu jest ona odpowiedzią na dzisiejsze wyzwania i oczekiwania czytelników. Narodziła się w gminie, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Stoczek może być dumny, że zyskał funkcjonalne miejsce dla swoich mieszkańców.

Obecnie biblioteki publiczne, powszechne i bezpłatne, są centrami dostępu do kultury, edukacji i wiedzy, służąc coraz lepiej lokalnym społecznościom. Zaczęły w większym stopniu odpowiadać na potrzeby tych społeczności, proponując szeroką ofertę, stały się bardziej aktywne, zmieniły w wyraźny sposób zakres swojego działania. Bibliotekarki i bibliotekarze, którzy są ogromnie zaangażowani w swoją pracę, organizują warsztaty i wystawy tematyczne oraz różnorodne zajęcia dla dorosłych i dzieci przyzwyczajonych na co dzień do przekazu elektronicznego. Starają się, by w bibliotece wszyscy mogli rozwijać swoje zainteresowania i mieć kontakt ze światem, którego oblicze ciągle się zmienia. Czytelnicy spędzają w bibliotece wolny czas, spotykają się nie tylko we własnym gronie, ale także z gośćmi specjalnymi, którzy są zapraszani, by podzielić się swoją wiedzą. Biblioteki są więc miejscem niezastąpionym w życiu każdego lokalnego środowiska.

Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa obecnych na dzisiejszej uroczystości i jestem pewna, że nowa biblioteka będzie wspaniale służyć wszystkim tym, którzy szukają i łakną wiedzy, chcąc poszerzać własne horyzonty. Jestem przekonana, że podejmowane przez Państwa inicjatywy wzmocnią kapitał społeczny i przyczynią się do promocji czytelnictwa. Życzę Państwu powodzenia.

                                                              

Z wyrazami szacunku

Agata Kornhauser-Duda

Może Cię zainteresować Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej” Wystawa towarzysząca Narodowemu Czytaniu