Menu rozwijane

25 października 2018

                                                                           Pani Profesor

                                                                           Maria Katarzyna Borszewska-Kornacka

Szanowna Pani Profesor!

W związku z zakończeniem przez Panią Profesor aktywności zawodowej składamy najserdeczniejsze podziękowania za ponad 40 lat pracy w służbie zdrowia. Pragniemy szczególnie podziękować Pani za pomoc w ratowaniu życia i zdrowia dzieci przedwcześnie urodzonych. Pani zasługi w tej dziedzinie są nieocenione. Dziękujemy Pani Profesor za głęboko ludzkie podejście do pacjentów oraz ich rodziców, za szczery uśmiech, szacunek i empatię wobec drugiego człowieka – za postawę, która odmienia ludzkie serca, wydobywa z nich dobro oraz pragnienie pomagania innym.

Droga życiowa, którą Pani wybrała, oprócz naturalnych predyspozycji, wymaga przede wszystkim wieloletniej, intensywnej pracy. Wykonywała ją Pani z pełnym profesjonalizmem i osobistym zaangażowaniem zarówno przy inkubatorach i łóżkach matek, jak i na zajęciach ze studentami, podczas konferencji naukowych, na odpowiedzialnych stanowiskach kierowniczych oraz na forum publicznym, w kontaktach z mediami. Czyniła Pani wszystko, aby najmłodsi z najmłodszych pacjentów mieli zapewnioną właściwą opiekę i leczenie. Jako mistrz i opiekun naukowy młodych neonatologów oraz współorganizatorka ich zagranicznych staży, jako kierownik Kliniki Neonatologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Wojewódzki Konsultant ds. Neonatologii, jako redaktor naukowych czasopism medycznych oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego i innych towarzystw naukowych, jako wiceprzewodnicząca Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci oraz inicjatorka i ceniony uczestnik ważnych inicjatyw społecznych i edukacyjnych – takich jak Szkoła Rodziców Wcześniaków czy Międzynarodowe Forum „Postawmy razem pierwsze kroki” – zapisała Pani odrębny, znaczący rozdział w historii polskiej medycyny.

Zawsze z wdzięcznością będziemy wspominać spotkania z Panią Profesor podczas V Pikniku Wcześniaka, Światowego Dnia Wcześniaka, a także w Pałacu Prezydenckim oraz stołecznym Szpitalu Klinicznym im. Księżnej Anny Mazowieckiej. Teraz, kiedy opuszcza Pani mury Szpitala, pozostaje nam życzyć wszystkiego dobrego i samych pogodnych dni w gronie najbliższych i przyjaciół. Jesteśmy jednak pewni, że będzie Pani nadal aktywnie wspierać młode pokolenia i służyć radą całemu środowisku medycznemu.