02 października 2021


Do Uczestników
XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę

 

Drogie Amazonki, Szanowni Państwo,

Serdecznie pozdrawiam Uczestniczki XXIV Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej Piersi na Jasną Górę oraz wszystkie bliskie Paniom osoby, które zarówno towarzyszą Paniom tu na Jasnej Górze jak i te, które z różnych przyczyn nie mogą być obecne. Cieszę się, że mimo niepewności i trudności, związanych z pandemią tradycyjna pielgrzymka Amazonek z całej Polski odbywa się nieprzerwanie od 24 lat.

Osobiście towarzysząc Paniom w spotkaniach jasnogórskich w 2016 i 2017 roku doświadczyłam serdecznej i niezwykłej atmosfery, którą tworzą Panie swoją obecnością, wzajemną życzliwością i wsparciem. Dzięki licznym spotkaniom z Amazonkami w Pałacu Prezydenckim, a także wielu miejscach w Polsce, miałam okazję poznać wyjątkowe, silne kobiety, które pokonały chorobę, a dziś swoim świadectwem dają nadzieję innym w podobnej sytuacji. Są Panie wspaniałym przykładem, jak radzić sobie nie tylko z samą chorobą, ale także z poczuciem bezsilności. Jestem szczęśliwa i dumna, że przypadł mi zaszczyt bycia Ambasadorką Kobiet z Rakiem Piersi w Polsce i zapewniam, że dzisiaj myślami jestem tutaj - z Paniami.

Z podziwem i uznaniem myślę o polskich Amazonkach, które swoim działaniem jednoczą inne kobiety i dają wiarę, że nawet z najtrudniejszej sytuacji życiowej można znaleźć wyjście. Jestem przekonana, że wszystkie podejmowane przez ruch Amazonek aktywności, w tym organizacja obecnej i dotychczasowych pielgrzymek do Matki Bożej Jasnogórskiej, przyczyniają się do pogłębiania i umacniania wzajemnych relacji opartych na przyjaźni i solidarności, a także do budowania poczucia jedności. Dziękuję Paniom  za empatię, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i niegasnący optymizm.

Proszę przyjąć serdeczne wyrazy sympatii i życzliwości ode mnie i mojego męża, a także życzenia radości i satysfakcji z dzisiejszego spotkania.

Agata Kornhauser-Duda 

Może Cię zainteresować Para Prezydencka na otwarciu Zakładu Radioterapii oraz zmodernizowanej Kliniki Onkologii Ustawa o Narodowej Strategii Onkologicznej podpisana