Menu rozwijane

13 września 2018

Do Organizatorów i Uczestników

XXXIII Kongresu

Polskiego Towarzystwa

Ginekologów i Położników

Szanowni Państwo!

Hasło tegorocznego Kongresu Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników „Zdrowa kobieta naszym celem i przyszłością” znakomicie odzwierciedla sens pracy i powołania lekarzy ginekologów. To na Państwa barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność za życie i zdrowie kobiet, w szczególności przyszłych mam. Dobra kondycja zdrowotna kobiety jest wartością, którą trzeba bezwzględnie chronić, jest esencją kobiecości i prawidłowego rozwoju, a także źródłem satysfakcji i zadowolenia z życia.  

Chcę wyrazić mój głęboki szacunek dla Państwa codziennego trudu, fachowości w leczeniu i wiedzy merytorycznej, która jest w pełni potwierdzana na każdym kolejnym Kongresie. Państwa cykliczne i długoletnie spotkania w gronie specjalistów i naukowców z kraju i  zagranicy są bezcennym doświadczeniem w dzieleniu się osiągnięciami i umiejętnościami, szczególnie tymi, które pomagają rozpoznawać najwcześniejsze stadium choroby, często zagrażającej życiu. Wiemy przecież wszyscy bardzo dobrze, że prawidłowo postawiona diagnoza odgrywa kluczową rolę w dalszym leczeniu schorzeń i ich negatywnych następstw.

Życzę Państwu owocnych obrad. Składam ukłony naszym zagranicznym gościom i  cieszy mnie, że po raz kolejny możemy przyjmować wybitnych przedstawicieli świata medycznego w Warszawie.