22 lutego 2020

                                                                                       Uczestnicy i Organizatorzy

                                                                                       Obchodów Jubileuszu 10-lecia Polskiej Szkoły

                                                                                       Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli

                                                                                       Dublin, Irlandia

Szanowny Panie Dyrektorze,

Szanowni Nauczyciele i Wychowawcy,

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w uroczystych obchodach 10. rocznicy powstania Polskiej Szkoły Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli w Dublinie. To bardzo ważne wydarzenie w historii placówki oświatowej utworzonej społecznym wysiłkiem, a także w życiu społeczności polonijnej w Irlandii.

Jubileusz 10-lecia Szkoły jest doskonałą okazją, aby z dumą i satysfakcją podsumować dotychczasowe rezultaty wspólnej pracy Grona Pedagogicznego, Rodziców i Uczniów, doświadczenia i sukcesy. To dobry czas, by tworzyć plany na przyszłość, myśląc o najmłodszych członkach wspólnoty polskiej w Dublinie.

Z uwagą i zainteresowaniem obserwuję liczne społeczne inicjatywy i działania, które dobrze służą rozwojowi szkolnictwa polonijnego i polskiego poza granicami. Przyjmujemy je w Polsce z ogromną wdzięcznością, podziwiając zaangażowanie nauczycieli oraz uczniów w realizację procesu dydaktycznego. Uznanie budzi kreatywność, a także uważne i indywidualne podejście pedagogów i wychowawców do każdego ucznia.

W tym uroczystym dniu serdecznie dziękuję Rodzicom i Uczniom za aktywny udział w życiu Szkoły przez ostatnie 10 lat, za rzetelne i systematyczne wywiązywanie się z dodatkowych obowiązków z tym związanych.

Wspieranie oświaty polonijnej to najlepsza inwestycja w budowanie silnej pozycji polskiej grupy etnicznej w krajach zamieszkania. Ma ona istotny wpływ na kreowanie pozytywnego wizerunku Polski i Polaków w krajach, w których nasi Rodacy żyją i pracują. Nie sposób przecenić wytrwałej i pełnej poświęcenia pracy pedagogicznej, która kształtuje poczucie tożsamości narodowej w młodym pokoleniu Polaków przebywających w Irlandii.

Z okazji pięknego jubileuszu na ręce Pana Dyrektora składam serdeczne gratulacje dla całej społeczności Polskiej Szkoły Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli w Dublinie. Proszę przyjąć najlepsze życzenia dalszych sukcesów. Życzę, aby wszystkie działania podejmowane przez Państwa były źródłem osobistej satysfakcji oraz inspiracją do wzmacniania i pogłębiania więzi z Ojczyzną, z Rodakami w Polsce i na całym świecie.

W imieniu mojego męża, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz własnym dziękuję za wzorowe wypełnianie najważniejszego z zadań - wychowania dzieci i młodzieży urodzonych poza Polską w duchu patriotyzmu, poszanowania narodowych tradycji i dziedzictwa kulturowego. Zapewniam, że dzielę z Państwem radość wspólnego świętowania.