16 czerwca 2020

Szanowni Państwo!

Cieszę się, że Państwa Szkoła włączyła się czynnie do programu „Szkoła z Pasją Pomagania”, który prowadzi krakowskie Hospicjum Alma Spei.

Chciałam serdecznie podziękować przede wszystkim uczniom, którzy odczuli potrzebę wzięcia udziału w tej ważnej społecznie inicjatywie profilaktyczno-edukacyjnej, wykazując tym samym dużą wrażliwość na potrzeby cierpiących i nieuleczalnie chorych. Ta szlachetna i dojrzała postawa zasługuje ze wszech miar na pochwałę i głęboką wdzięczność.

Słowa gorących podziękowań kieruję także do kadry pedagogicznej za udzielenie pomocy i wsparcia swoim wychowankom, za motywowanie ich do pracy wolontariackiej i zachęcanie do podejmowania wyzwań, szczególnie teraz, kiedy trwa epidemia koronawirusa. Wszyscy wiemy, że powinnością nauczycieli, oprócz przekazywania konkretnej wiedzy, jest również uczenie młodych ludzi tolerancji, rozwijanie ich kreatywności, namawianie do podejmowania aktywności pozaszkolnej i uświadamianie, że tuż obok są osoby, które czekają na odruch serca i okazanie troski.

Jestem przekonana, że wszyscy ci uczniowie, którzy do tej pory uczestniczyli w akcjach w ramach programu „Szkoła z Pasją Pomagania” będą już zawsze gotowi do działania i staną się wzorem do naśladowania dla innych koleżanek i kolegów.