Menu rozwijane

28 września 2019

                                                                                     Do Uczestników

                                                                                     Europejskiego Maratonu Artystycznego

Szanowni Państwo!

Cieszę się, że biorą Państwo udział w Europejskim Maratonie Artystycznym, który organizuje krakowskie Centrum Edukacji Artystycznej „Muzylek Moni”.

Jako pedagog doceniam każdą inicjatywę, która służy rozwojowi osobistemu i podnoszeniu kompetencji zawodowych nauczycieli. Warsztaty doszkalające, które wchodzą w skład Maratonu Artystycznego, są znakomitą okazją nie tylko do poszerzenia własnej wiedzy i zdobycia nowych umiejętności, ale pozwalają równocześnie nawiązać wiele osobistych kontaktów, które mogą zaowocować w przyszłości ściślejszą profesjonalną współpracą. Wierzę, że obecna edycja Maratonu, która m.in. poświęcona jest tematyce podróży po Europie, w tym promocji Krakowa i polskiej kultury, będzie w pełni udana.

Gratuluję serdecznie tej cennej inicjatywy, która przez cały rok szkolny będzie prowadzona w wybranych kilkunastu miastach Polski. Życzę Uczestnikom wszystkich kursów edukacyjnych, by wzbogacili się o nowe doświadczenia, które będą mogli wykorzystać w przedszkolach i szkołach podczas zajęć ze swoimi wychowankami.

Dziękuję Organizatorom za inwencję twórczą i wytrwałość w przygotowaniach do tych cyklicznych spotkań środowiska nauczycielskiego oraz życzę, by dla dobra dzieci były kontynuowane w kolejnych latach.