Menu rozwijane

09 lutego 2019

                                                                                         Do Uczestników

                                                                                         charytatywnego

                                                                                         Balu Walentynkowego

                                                                                         Fundacji „Uśmiech Dziecka”

Szanowni Państwo!

Mam ogromną przyjemność zwrócić się do Państwa obecnych na piątym już balu charytatywnym, który organizują Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa i Fundacja „Uśmiech Dziecka”.

Pragnę przede wszystkim złożyć najserdeczniejsze podziękowania Prezesowi Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej Panu Bogdanowi Chmielewskiemu oraz Prezesowi Fundacji „Uśmiech Dziecka” Panu Mariuszowi J. Sniarowskiemu za zapoczątkowaną pięć lat temu wspólną działalność charytatywną. Proszę przyjąć wyrazy szczególnego uznania za troskę zarówno o chore polonijne dzieci w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jak i potrzebujące i chore dzieci w Polsce. W wyniku Państwa tegorocznych starań m.in. pomoc otrzymają polskie instytucje opieki paliatywnej: Hospicjum Domowe Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie, Fundacja „Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci” oraz Hospicjum im. ks. Eugeniusza Dutkiewicza SAC w Gdańsku.       

Wyrazy mojej głębokiej wdzięczności kieruję równocześnie do wszystkich Państwa, ludzi dobrej woli, za obecność na dzisiejszym wydarzeniu i za szlachetny, ludzki gest dzielenia się z innymi. Państwa postawa świadczy o dużej wrażliwości i prawdziwym  zaangażowaniu w sprawy, które są ważne zarówno dla Polaków, jak i Polonii amerykańskiej. 

Życzę Państwu przyjemnego spędzenia czasu w miłej i pogodnej atmosferze oraz kontynuowania działalności dobroczynnej w kolejnych latach.