Menu rozwijane

28 listopada 2018

                                                                                       Do Uczestników Gali Jubileuszowej

                                                                                        25-lecia Centrum Rehabilitacji

                                                                                        im. ks. Biskupa Jana Chrapka

                                                                                        w Grudziądzu

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie gratuluję Centrum Rehabilitacji im. ks. Biskupa Jana Chrapka 25-tych urodzin. Ten dojrzały już wiek stanowi znakomitą okazję do sięgnięcia wstecz pamięcią i podsumowania dotychczasowych osiągnięć.

Wieloletnie starania Centrum, by mobilizować i zachęcać osoby niepełnosprawne z całego kraju do aktywnego życia, zasługują na wyrażenie słów głębokiego uznania. Coroczne imprezy kulturalne organizowane przez Centrum – Ogólnopolski Przegląd Twórczości Artystycznej Niepełnosprawnych czy Ogólnopolskie Konfrontacje Artystyczne Niepełnosprawnych – to imponujący dorobek. Przez ostanie ćwierćwiecze udało się Państwu stworzyć niepełnosprawnym nie tylko warunki do rehabilitacji, ale także do rozwoju duchowego, bezwarunkowo akceptując te osoby i stwarzając im możliwości do rozwijania talentów, którymi zostały obdarzone. Jestem głęboko wdzięczna za ten dar i długoletnią, często niełatwą pracę, która jest źródłem ogromnej satysfakcji i radości, o czym wiedzą najlepiej wszyscy Państwo zaangażowani w działalność Centrum.  

Życzę przyjemnego nastroju podczas dzisiejszej uroczystości. Niech Państwa wrażliwość i empatia udziela się całemu środowisku, w którym Państwo żyją, z korzyścią dla podopiecznych w następnych dekadach.