Menu rozwijane

24 kwietnia 2019

Organizatorzy i Uczestnicy

III Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment

w Warszawie

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam organizatorów i uczestników III Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment, konferencji poświęconej działalności organizacji pacjenckich i budowaniu partnerskich relacji między pacjentem i lekarzem. Uważam to zadanie za niezwykle ważne, a podejście, w którym pacjent może być liderem strategii ochrony zdrowia, ekspertem w tworzeniu standardów opieki medycznej, partnerem w poszukiwaniu najlepszych metod leczenia, za przełomowe.

Przez stulecia ludzki organizm przedstawiany był jako jedyne pole bitwy, na którym lekarze toczą walkę z chorobą. Cieszę się, że dzisiaj to podejście radykalnie się zmienia, a przyczyniają się do tego z pewnością inicjatywy takie jak Kongres Patient Empowerment, któremu mam zaszczyt patronować. Organizacje pacjenckie coraz częściej włączają się w prace nad kształtem systemu ochrony zdrowia, a lekarze coraz częściej mówią o podejściu holistycznym, w którym widzi się całego człowieka, a nie tylko jednostkę chorobową. Jest to niezwykle ważne nie tylko dla skuteczności leczenia, ale także samopoczucia pacjentów. To przecież pacjent musi znaleźć w sobie siłę, musi chcieć wyzdrowieć i wierzyć, że jest to możliwe. Tylko wtedy podejmie leczenie i będzie stosować się do zaleceń.

Dotyczy to także kobiet z chorobami onkologicznymi, które muszą nie tylko radzić sobie z chorobą, ale często także zadbać o swoich najbliższych, pogodzić leczenie

z pracą zawodową i troską o dom. Wobec takiego wyzwania potrzebne są wszelkie możliwe formy wsparcia, od dostępności diagnostyki i leczenia po pomoc psychologiczną i zwyczajne dobre słowo. Nie do przecenienia jest tu rola organizacji zrzeszających pacjentki, które chcą dzielić się swoim doświadczeniem i służyć pomocą. Jako Ambasadorka Walki z Rakiem Piersi w Polsce chcę tu wspomnieć przede wszystkim organizacje Amazonek, których ofiarność i zaangażowanie jest przykładem, jak wielką ulgę można przynieść pacjentkom, towarzysząc im w chorobie. Mam też wielką nadzieję, że opracowana niedawno Narodowa Strategia Onkologiczna, która powstała przy znaczącym udziale organizacji pacjentów, przyniesie pożądane efekty i liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce będzie spadać, a szanse ich wyleczenia z roku na rok będą rosły.

Pozdrawiam serdecznie organizatorów i uczestników III Międzynarodowego Kongresu Patient Empowerment. Życzę Państwu owocnych obrad. Niech wspólna refleksja nad rolą i miejscem pacjenta w systemie ochrony zdrowia przyczyni się do poprawy jakości opieki medycznej i dobrze służy zdrowiu każdego z nas.