Menu rozwijane

27 października 2018

                                                                          Uczestnicy inauguracji

                                                                          Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym

                                                                          Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

                                                                          w roku szkolnym 2018/2019

Szanowni Państwo!

Drodzy Stypendyści!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich uczestników uroczystej inauguracji kolejnego roku działania Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci, a zwłaszcza wszystkich stypendystów, młodych badaczy, artystów i muzyków. Jesteście wyjątkową młodzieżą, która trafiła pod skrzydła wyjątkowej instytucji. Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci od trzydziestu sześciu lat wspiera rozwój talentów i pasji młodych Polaków. W to cenne przedsięwzięcie zaangażowanych jest wiele osób, które wykonują wspaniałą pracę na rzecz podopiecznych Funduszu. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wśród prowadzących zajęcia i spotkania tak liczną grupę stanowią absolwenci Programu. To piękny przykład dzielenia się wiedzą i doświadczeniem przez tych, których życiowa przygoda z nauką, sztuką czy muzyką zaczynała się kiedyś w podobny sposób. To przykład sztafety pokoleń, bo tak można już przecież powiedzieć o Programie z trzydziestosześcioletnią tradycją. Wszystkim Państwu składam serdeczne podziękowania i wyrazy najwyższego uznania.

Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jakim wyzwaniem jest praca z uczniem zdolnym. Ale wiemy też, że czas i uwaga poświęcona młodemu uzdolnionemu człowiekowi przynoszą wspaniałe efekty. Dlatego wysoko cenię możliwość spotkań z młodymi muzykami i plastykami, uczestnikami Programu Pomocy Wybitnie Zdolnym, w Pałacu Prezydenckim – z prawdziwą przyjemnością poznaję Wasze osiągnięcia. Gratuluję tym, którzy dzisiaj zostaną przyjęci do grona stypendystów Funduszu, i tym, którzy zaprezentują swoje twórcze dokonania.

Polska potrzebuje talentów, potrzebuje wybitnych uczonych, wynalazców, artystów. Widać to dobrze, kiedy przyjrzymy się początkom niepodległego państwa polskiego, które odrodziło się dokładnie przed stu laty. To muzyka Ignacego Jana Paderewskiego torowała Polsce drogę w salach koncertowych Ameryki, to Maria Skłodowska-Curie ufundowała w Warszawie Instytut Radowy, dzisiaj Centrum Onkologii jej imienia, to późniejszy prezydent Ignacy Mościcki dzięki swoim patentom i wiedzy rozwinął w Polsce przemysł chemiczny. Takich przykładów jest znacznie więcej. Wierzę, że i wśród Was, Drodzy Stypendyści, są przyszli ambasadorowie polskiej kultury, że są wśród Was odkrywcy, twórcy i liderzy. Wiem też, że jesteście w dobrych rękach, bo Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci to instytucja zasłużona, z olbrzymim doświadczeniem, tworzona przez ludzi z sercem i pasją, życzliwych i oddanych.

Cieszę się, że mogę uczestniczyć w tej wspaniałej inicjatywie, obejmując nad nią Patronat Honorowy. Tegorocznym stypendystom życzę, żeby udział w Programie Pomocy Wybitnie Zdolnym był dla Was wielką niezapomnianą intelektualną i artystyczną przygodą. Wszystkich uczestników dzisiejszej uroczystości raz jeszcze gorąco pozdrawiam.