Menu rozwijane

23 listopada 2018

                                                                            Do Uczestników obchodów 

                                                                            25-lecia Milickiego Stowarzyszenia Przyjaciół

                                                                            Dzieci i Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo!

Bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie do wzięcia udziału w konferencji, która została zorganizowana z okazji 25-lecia Państwa Stowarzyszenia. 

Żałuję, że nie mogę osobiście pogratulować Państwu tak ważnego jubileuszu i poznać osób, które przyczyniły się do tego, że z małego ośrodka dziennego pobytu wyrosła w pełni profesjonalna organizacja świadcząca wszechstronne wsparcie osobom z niepełnosprawnościami w różnym wieku. Państwa bogato rozbudowana działalność, w tym szereg projektów zakończonych i w trakcie realizacji, jest świadectwem głębokiego zaangażowania w niesienie specjalistycznej pomocy. Istnienie organizacji o tak szerokim wachlarzu świadczonych usług na terenie województwa dolnośląskiego jest nie do przecenienia, a Państwu należą się najgłębsze wyrazy szacunku i słowa uznania za dotychczasową pracę.

Proszę przyjąć ode mnie gorące pozdrowienia i życzenia dalszego, równie pomyślnego i dynamicznego jak dotąd rozwoju Stowarzyszenia. Niech ten szczególny dzień będzie dla Państwa - pracowników i podopiecznych - przede wszystkim okazją do wspólnego świętowania, przyjemności z bycia razem i wspominania minionych lat.