Menu rozwijane

14 września 2019

Do Uczestników uroczystości 
nadania imienia Bohaterów Narwiku Szkole Polskiej
przy Ambasadzie RP w Oslo

 

Szanowni Państwo!

Dzisiejsza uroczystość nadania imienia Bohaterów Narwiku Szkole Polskiej przy Ambasadzie RP w Oslo jest wydarzeniem szczególnym. Biorą w nim bowiem udział młodzi Polacy, którzy mieszkają na co dzień na ziemi norweskiej. Będzie to dla nich wspaniała lekcja historii, która przypomni chlubną kartę udziału polskiej formacji wojskowej - Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich - w działaniach, które doprowadziły do pierwszego zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej, wzmacniając morale żołnierzy biorących w nich udział.

Dziękuję dyrekcji i nauczycielom za przygotowanie dzieci i młodzieży do tego dnia, który zostanie zapamiętany i wpisany do kroniki szkolnej jako jedno z najważniejszych wydarzeń. Chcę wyrazić moją wdzięczność za wychowywanie uczniów w duchu patriotyzmu i poczucia narodowej dumy, za przekazywanie im wiedzy o naszej historii i tradycjach, dzięki czemu mogą pielęgnować w swoich sercach polskość i przywiązanie do Ojczyzny. Bardzo cenię Państwa zaangażowanie w pracę i poczucie odpowiedzialności, które towarzyszy wszystkim działaniom podejmowanym dla dobra wychowanków i całej społeczności szkolnej. Dziękuję za ten wysiłek.

Bardzo serdecznie wszystkich Państwa pozdrawiam, życząc gronu pedagogicznemu sukcesów i satysfakcji z pracy edukacyjnej. Życzę też uczniom, by w murach szkolnych zawsze spotykali się ze zrozumieniem i troską swoich wychowawców.