Menu rozwijane

12 października 2018

                                                                             Do Uczestników

                                                                              uroczystości nadania sztandaru

                                                                              Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu

                                                                              w Nowym Sączu

Szanowni Państwo!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość nadania sztandaru Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu w Nowym Sączu i odsłonięcia tablicy upamiętniającej patronkę Marię Grzegorzewską. Bardzo żałuję, że nie mogę być z Państwem w tym ważnym dniu.

Nadanie sztandaru jest niezwykle podniosłym wydarzeniem. Sztandar jest dla całej społeczności szkolnej symbolem Polski, Narodu, Małej Ojczyzny. Przypomina historię i tradycję naszego kraju. Jest znakiem, który łączy uczniów obecnych z tymi, którzy opuścili już progi szkoły lub dopiero w nie wstąpią. Państwa dzisiejsza szkolna uroczystość nabiera dodatkowego wymiaru i znaczenia, przypada bowiem w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ten wyjątkowy czas jest najlepszą okazją, by nawiązywać do licznych postaci z naszej historii, które miały wpływ na kształtowanie wolności w Ojczyźnie w pierwszych latach jej istnienia jako niezawisłego państwa. Jedną z nich jest Maria Grzegorzewska, patronka Państwa placówki, której zasługi upamiętni odsłonięta dzisiaj tablica. Maria Grzegorzewska jako twórczyni polskiej pedagogiki specjalnej w wolnej Polsce jest dla nas wszystkich także wzorem postawy patriotycznej.         

Dzisiejsza uroczystość jest zapewne dla Państwa źródłem wielkiej radości i dumy. Życzę zatem dyrekcji, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz wszystkim obecnym gościom wspaniałych wrażeń i podniosłych przeżyć, które zawsze towarzyszą takim okazjom. Jestem pewna, że przed Państwa Ośrodkiem jeszcze dziesiątki lat działalności dla dobra wychowanków, inicjowania i organizowania wielu przedsięwzięć integracyjnych w powiecie nowosądeckim. Jestem Państwu ogromnie wdzięczna za dotychczasową pięćdziesięcioletnią pracę w środowisku lokalnym oraz oddanie dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami.  

Niech duch patronki zawsze czuwa nad Państwem, otacza opieką to miejsce i jego wszystkich podopiecznych.