Menu rozwijane

10 maja 2019

                                                                                                Do Uczestników

                                                                                                uroczystości nadania sztandaru

                                                                                                Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka

                                                                                                w Żołędowie

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żołędowie. Bardzo żałuję, że nie mogę być z Państwem świadkiem tego podniosłego wydarzenia.

Dla społeczności szkolnej sztandar jest symbolem zarówno Polski, jak i Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe środowisko. Sztandar stanowi przedmiot dumy, wzbudza szacunek i powagę. Jest eksponowany podczas ważnych uroczystości szkolnych, świąt państwowych i rocznic, pełniąc funkcję reprezentacyjną. Sztandar motywuje do działania i dodaje prestiżu każdej placówce. Od dzisiaj staje się to wszytko Państwa udziałem.

Życzę zatem dyrekcji, nauczycielom, uczniom i ich rodzicom oraz wszystkim obecnym gościom wspaniałych wrażeń i przeżyć, które zawsze towarzyszą takim okazjom.

Niech duch patrona – Janusza Korczaka, którego myśl pedagogiczna i wychowawcza nieustannie nas inspiruje, zawsze czuwa nad Państwem i otacza opieką to miejsce.

Do uczniów zaś chciałabym zwrócić się słowami Janusza Korczaka: „Dzieci ! Dumne miejcie zamiary, górne miejcie marzenia i dążcie do sławy. Coś z tego zawsze się stanie”.