Menu rozwijane

17 września 2015

Do Uczestników
XV Ogólnopolskiego Przeglądu Twórczości Zbigniewa Herberta Herbertiada

 

Szanowni Państwo,

Bardzo się cieszę, że „Herbertiada” co roku spotyka się z dużym zainteresowaniem kołobrzeżan oraz miłośników twórczości Zbigniewa Herberta z całej Polski, a nawet z zagranicy. Szczególnie satysfakcjonująca jest obecność ludzi młodych, którzy w literaturze szukają odpowiedzi na najistotniejsze dla siebie pytania.

„Herbertiada” to nie tylko święto poezji, nie tylko przypominanie wybitnego i wszechstronnego twórcy. To także znakomity pomysł na wzmacnianie wspólnoty, na tworzenie przestrzeni, w której każdy realizuje własną formę kulturalnej aktywności – poprzez udział w różnego rodzaju koncertach, spektaklach, konkursach.

Z Herbertowskich wierszy i esejów wyłania się tęsknota za rzeczywistością, w której Dobro, Prawda, Sprawiedliwość zajmują właściwe miejsce. Tęsknota ta pozostaje istotna bez względu na okres historyczny. Dziś, w kontekście wyzwań współczesności, dążenie do osiągnięcia wspomnianego ideału jest równie ważne, jak w czasach bliskich Poecie.

Dlatego warto wsłuchiwać się w pozostawione nam przez Zbigniewa Herberta słowa, warto wydobyć z nich sens który – jakże często – stanowi przesłanie uniwersalne. Problemy bohaterów Herberta mogą dotyczyć nas wszystkich. Ostatecznie bowiem to my, czytelnicy, zastanawiamy się nad dylematami Pana Cogito, pytamy o to, czy musiał zginąć Hamlet, dociekamy, jak doskonałym stworzeniem jest kamyk. 

Gratuluję Państwu pomysłu, którego realizacja zaowocowała wyjątkowym przedsięwzięciem. Dziękuję Państwu za zaangażowanie i konsekwencję. Życzę udanych spotkań z pięknem Herbertowskiej frazy, z jego niezłomnymi ideami oraz wiarą w to, że nie warto rezygnować z własnych przekonań i zasad.