Menu rozwijane

05 września 2019

                                                               Do Uczestników XXXV Zjazdu

                                                               Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego

Szanowni Państwo!

Historia Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, które liczy sobie ponad sto lat, to czas wytrwałego upowszechniania wiedzy pediatrycznej i dbania o jej poziom, tworzenia programów opieki zdrowotnej, pilnowania przestrzegania zasad etyki zawodowej i godne reprezentowanie lekarzy pediatrów, dla których dobro dziecka jest zawsze najważniejsze. W działania te wpisują się cykliczne Zjazdy. Dzisiejszy jest już trzydziestym piątym z kolei. Gratuluję zacnego jubileuszu i cieszę się bardzo, że Rzeszów jest po raz drugi gospodarzem tego ważnego dla świata naukowego wydarzenia.

Każde takie spotkanie specjalistów z Polski i zagranicy ma ogromne znaczenie zarówno dla środowiska medycznego, jaki i całego społeczeństwa. Pediatria to wyjątkowa dziedzina w medycynie, bo to właśnie od jakości i poziomu leczenia najmłodszych zależy przyszły stan zdrowia dorosłych. Opieka medyczna nad najmłodszymi powinna być zatem zawsze otoczona nadzwyczajną troską państwa.

Wiele pokoleń polskich pediatrów odnosiło i nadal odnosi wspaniałe sukcesy w leczeniu dzieci, a postęp w naszej medycynie, który konsekwentnie następuje od lat, sprawia, że poziom wykształcenia polskich lekarzy pediatrów nie odbiega od standardów światowych. Dzieje się to także za sprawą szerokich kontaktów środowiskowych, takich jak dzisiejszy Zjazd, które pozwalają uczestnikom wymieniać się wiedzą i doświadczeniem zdobytym przez lata praktyki w zawodzie.

Serdecznie pozdrawiam gospodarzy i gości Zjazdu oraz życzę wszystkim Państwu owocnych obrad i udanych warsztatów, a także wielu miłych spotkań pozanaukowych.