Menu rozwijane

05 października 2019

                                                               Do Organizatorów i Uczestników

                                                               XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet

                                                               po Chorobie Nowotworowej na Jasną Górę

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam uczestniczki XXII Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet po Chorobie Nowotworowej na Jasną Górę oraz wszystkie osoby towarzyszące Paniom w tej drodze do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej. Cieszę się, że przed trzema laty mogłam osobiście uczestniczyć w pielgrzymce odbywanej przez Panie co roku po wstawiennictwo za siebie i inne kobiety. Zapamiętałam panującą tu niezwykle serdeczną i niepowtarzalną atmosferę, którą tworzą Panie swoją ciepłą obecnością i okazywaniem wzajemnego wsparcia i zaufania.

Mój największy podziw i uznanie wzbudza fakt, że trudne przecież doświadczenia stały się dla Pań impulsem do działania na rzecz kobiet, które też cierpią i szukają pocieszenia u tych osób, które mają podobne problemy. Ta wrażliwość i solidarność oraz ogrom ulgi, jaką przynoszą Panie kobietom w całej Polsce, są nie do przecenienia.  Odnajdując w sobie siłę, by dzielić się wiedzą i doświadczeniem związanym z własną chorobą i powrotem do zdrowia, są Panie wspaniałym przykładem, jak można i trzeba walczyć nie tylko z samą chorobą, ale także z własnym lękiem i poczuciem bezradności. Wspaniałym lekarstwem na pokonanie tych przeciwności i obaw jest aktywność i optymizm, czemu dają Panie codziennie dowody. Dlatego z dużą sympatią myślę o polskich Amazonkach i ich służbie.

Raz jeszcze pozdrawiam gorąco wszystkie uczestniczki i uczestników tegorocznej pielgrzymki. Dziękuję z całego serca Amazonkom za empatię okazywaną kobietom zmagającym się z chorobą nowotworową. Pragnę kolejny raz zapewnić o mojej życzliwości i gotowości współpracy w tak ważnej kwestii, jaką jest kondycja i los chorych kobiet.

Proszę wszystkie Panie zaangażowane w ruch Amazonek o przyjęcie życzeń jeszcze wielu lat sukcesów i satysfakcji płynącej z niesienia pomocy kobietom oczekującym nie tylko na konkretne wsparcie, ale również na uśmiech i dobre słowo, które tak wiele dla nich znaczą w codziennym zmaganiu się z chorobą.